Vzdelávania realizované od 1.9. do 31.12.2020

Zobrazujem 31 - 60 z celkového počtu 609 podujatí.

Vzdelávacie podujatia iba pre pozvaných účastníkov

Napr., 20.06.2024
Napr., 20.06.2024
odporúčame zadať názov mesta
25.09.2020 - 14:00 - 16:00
Portfólio a profesijný štandard - september
Lektori: Dr. habil. Ing. István Szőköl, PhD., PaedDr. Beáta Šenkárová

28.09.2020 - 09:00 - 10:30
Kolážové techniky
Lektori: Mgr. Szilárd Fecsó

28.09.2020 - 13:00 - 15:30
Čitateľské stratégie na 1. stupni ZŠ s VJM - I. časť
Lektori: PaedDr. Mária Pálinkáš

28.09.2020 - 15:00 - 16:30
Čitateľská gramotnosť a metakognitívne stratégie
Lektori: PhDr. Ingrid Nosková, PhD.

28.09.2020 - 15:30 - 17:00
Kolážové techniky
Lektori: Mgr. Szilárd Fecsó

29.09.2020 - 08:00 - 12:00
Profesijné štandardy-Portfólio- Atestácie (MŠ)
Lektori: PaedDr. Jana Paleschová

29.09.2020 - 08:00 - 13:00
POA22_1372_2014_PKR_MPC - vzdelávanie 29.9.2020 - 106217
Lektori: PaedDr. Zuzana Madarasová
Miesto: Prešov, RP MPC, Ul. T. Ševčenka 11 - Veľká aula (110)

29.09.2020 - 08:30 - 13:45
Finančná odysea
Lektori: Ing. Mária Hitríková, MUDr. Milan Pavlík

29.09.2020 - 08:30 - 13:45
KEA02_0001_2020_MPC - vzdelávanie 29.9.2020 - 105817
Lektori: Mgr. Ľubica Korečková
Miesto: Košice, DP MPC, Južná trieda 10 - učebňa č.600

29.09.2020 - 09:00 - 12:15
Rozvíjanie prírodovednej gramotnosti detí predškolského veku
Lektori: PaedDr. Eva Bruteničová, Mgr. Marta Remetová

29.09.2020 - 13:00 - 14:30
Tvorba plánu profesijného rozvoja v materskej škole
Lektori: PaedDr. Silvia Mináriková, PhD.

29.09.2020 - 13:30 - 15:30
Aktivity tvorivého písania na vyučovacích hodinách
Lektori: PaedDr. Mária Onušková

29.09.2020 - 13:50 - 15:20
Využitie čitateľskej gramotnosti v matematike na zvyšovanie úspešnosti riešenia slovných úloh
Lektori: RNDr. Ľuboslava Ferčíková

29.09.2020 - 14:00 - 15:30
Objemy a povrchy telies v prostredí interaktívneho softvéru GeoGebra
Lektori: RNDr. Eva Rusnáková

30.09.2020 - 08:00 - 13:15
POA23_1372_2014_PKR_MPC - vzdelávanie 30.9.2020 - 106203
Lektori: Ing. Mária Hitríková
Miesto: Prešov, RP MPC, Ul. T. Ševčenka 11 - Veľká aula (110)

30.09.2020 - 08:30 - 13:30
Rozvíjanie sociálnych a komunikačných kompetencií prostredníctvom emocionálnej inteligencie
Lektori: PhDr. Ingrid Nosková, PhD.

30.09.2020 - 09:00 - 14:15
BAA01_0001_2020_MPC - vzdelávanie 30.9.2020 - 106938
Lektori: PaedDr. Anna Vrábľová, PhD.
Miesto: https://moodle.mpc-edu.sk - Online učebňa

30.09.2020 - 13:00 - 18:00
Pozitívna klíma triedy
Lektori: PaedDr. Tatiana Komanová

30.09.2020 - 13:00 - 16:00
Aktivity využívajúce Scratch a Micro:bit
Lektori: Ing. Zuzana Tkáčová, Ing. Paed. IGIP

30.09.2020 - 16:45 - 19:00
Námety aktivít pre globálne vzdelávanie k aktívnemu občianstvu
Lektori: Mgr. Janka Strnisková

05.10.2020 - 08:00 - 13:15
NRA01_0001_2020_MPC - vzdelávanie 5.10.2020 - 110837
Lektori: PaedDr. Anna Vrábľová, PhD.
Miesto: https://moodle.mpc-edu.sk - Online učebňa

05.10.2020 - 08:00 - 12:45
NRA18_1372_2014_PKR_MPC - vzdelávanie 5.10.2020 - 110984
Lektori: PaedDr. Eva Pupíková, PhD.
Miesto: https://moodle.mpc-edu.sk - Online učebňa

05.10.2020 - 09:00 - 11:30
Profesijné štandardy - portfólio - atestácie
Lektori: RNDr. Erika Fryková

05.10.2020 - 13:00 - 15:00
Vplyv toxického stresu na psychický vývin dieťaťa/žiaka
Lektori: PaedDr. Elena Cinová

05.10.2020 - 14:00 - 15:30
Tvorba príprav v prostredí Edupage
Lektori: PaedDr. Monika Popluhárová

06.10.2020 - 07:30 - 12:30
POA25_1372_2014_PKR_MPC - vzdelávanie 6.10.2020 - 107988
Lektori: PaedDr. Ľubomír Verbovanec, PhD., MBA
Miesto: https://moodle.mpc-edu.sk - Online učebňa

06.10.2020 - 08:00 - 12:00
Profesijné štandardy-Portfólio- Atestácie (MŠ)
Lektori: PaedDr. Jana Paleschová

06.10.2020 - 13:50 - 15:20
Využitie vybraných aktivizujúcich metód v matematike
Lektori: RNDr. Ľuboslava Ferčíková

06.10.2020 - 14:00 - 15:30
Bádateľsky orientované vyučovanie
Lektori: Mgr. Jana Medvecová

06.10.2020 - 15:00 - 16:30
Profesijné štandardy - atestácie - portfólio
Lektori: Mgr. Adriana Kvetková