Vzdelávania realizované od 1.9. do 31.12.2020

Zobrazujem 181 - 210 z celkového počtu 609 podujatí.

Vzdelávacie podujatia iba pre pozvaných účastníkov

Napr., 19.06.2024
Napr., 19.06.2024
odporúčame zadať názov mesta
26.10.2020 - 12:00 - 14:30
POA01_0007_2020_MPC - vzdelávanie 26.10.2020 - 113667
Lektori: PhDr. Jarmila Verbovská
Miesto: https://moodle.mpc-edu.sk - Online učebňa

26.10.2020 - 12:00 - 14:30
KEA03_0001_2020_MPC - vzdelávanie 26.10.2020 - 113604
Lektori: Mgr. Ľubica Korečková
Miesto: https://moodle.mpc-edu.sk - Online učebňa

26.10.2020 - 14:00 - 15:30
Bádateľské aktivity na hodinách fyziky
Lektori: RNDr. Eva Rusnáková

26.10.2020 - 14:30 - 16:00
Rozvoj čítania s porozumením v primárnom vzdelávaní
Lektori: PaedDr. Oľga Nestorová

26.10.2020 - 14:30 - 16:00
QR kódy a ich využitie vo vyučovaní
Lektori: Ing. Zuzana Tkáčová, Ing. Paed. IGIP, PaedDr. Monika Popluhárová

27.10.2020 - 08:00 - 15:00
ZAA14_1372_2014_PKR_MPC - vzdelávanie 27.10.2020 - 114162
Lektori: PaedDr. Tibor Lukács
Miesto: https://moodle.mpc-edu.sk - Online učebňa

27.10.2020 - 08:00 - 13:15
TNA01_0001_2020_MPC - vzdelávanie 27.10.2020 - 114441
Lektori: Ing. Vladimír Figel
Miesto: https://moodle.mpc-edu.sk - Online učebňa

27.10.2020 - 08:30 - 13:45
BAA02_0001_2020_MPC - vzdelávanie 27.10.2020 - 114458
Lektori: PaedDr. Štefan Dragúň

27.10.2020 - 08:30 - 11:00
BBA01_0007_2020_MPC - vzdelávanie 27.10.2020 - 114137
Lektori: Ing. arch. Edita Pavúrová, PhD.
Miesto: https://moodle.mpc-edu.sk - Online učebňa

27.10.2020 - 08:30 - 11:00
KEA03_0001_2020_MPC - vzdelávanie 27.10.2020 - 113558
Lektori: PaedDr. Tatiana Komanová
Miesto: https://moodle.mpc-edu.sk - Online učebňa

27.10.2020 - 09:00 - 14:15
Vytváranie a využívanie elektronických testov
Lektori: Mgr. Ing. Vladimír Výboh

27.10.2020 - 09:30 - 11:30
Profesijné štandardy, portfólio, atestácie MŠ
Lektori: PaedDr. Eva Bruteničová

27.10.2020 - 12:00 - 14:30
KEA03_0001_2020_MPC - vzdelávanie 27.10.2020 - 113608
Lektori: PaedDr. Tatiana Komanová
Miesto: https://moodle.mpc-edu.sk - Online učebňa

27.10.2020 - 12:30 - 17:45
KNA02_0001_2020_MPC - vzdelávanie 27.10.2020 - 113600
Lektori: Dr. habil. Ing. István Szőköl, PhD.

27.10.2020 - 13:30 - 15:45
Profesijné štandardy - portfólio - atestácie
Lektori: Mgr. Adriana Lančaričová, Mgr. Beáta Juráková

27.10.2020 - 13:30 - 15:00
Aktivity tvorivého písania na vyučovacích hodinách
Lektori: PaedDr. Mária Onušková

27.10.2020 - 14:00 - 15:00
Podpora kritického myslenia u žiakov zo SZP
Lektori: PaedDr. Viera Šándorová

27.10.2020 - 14:30 - 16:00
Finančná gramotnosť a COVID - ich vzájomný vzťah
Lektori: Ing. Miloš Škatulár

27.10.2020 - 14:30 - 15:30
Profesijné štandardy - portfólio - atestácie
Lektori: PaedDr. Iveta Labjaková, PaedDr. Darina Bačová, PhD.

27.10.2020 - 15:00 - 16:30
Využívanie pracovných listov ako aktivizujúcej pomôcky na vyučovacích hodinách BIO
Lektori: PhDr. PaedDr. Slávka Džačovská, PhD., MBA

28.10.2020 - 08:00 - 10:30
POA03_0001_2020_MPC - vzdelávanie 28.10.2020 - 112930
Lektori: Mgr. Jozef Bernát
Miesto: https://moodle.mpc-edu.sk - Online učebňa

28.10.2020 - 08:00 - 11:15
POA01_0001_2020_MPC - vzdelávanie 28.10.2020 - 112817
Lektori: Mgr. Dagmar Čtvrtníčková
Miesto: https://moodle.mpc-edu.sk - Online učebňa

28.10.2020 - 08:30 - 11:00
POA01_0007_2020_MPC - vzdelávanie 28.10.2020 - 113668
Lektori: PhDr. Jarmila Verbovská
Miesto: https://moodle.mpc-edu.sk - Online učebňa

28.10.2020 - 08:30 - 11:00
KEA01_0009_2020_MPC - vzdelávanie 28.10.2020 - 113584
Lektori: Mgr. Ľubica Korečková
Miesto: https://moodle.mpc-edu.sk - Online učebňa

28.10.2020 - 09:00 - 14:30
Rozvíjanie myslenia žiakov prostredníctvom metódy 6 klobúkov
Lektori: Ing. Vladimír Laššák, PhD., Mgr. Anna Pávová

28.10.2020 - 12:00 - 15:15
POA01_0001_2020_MPC - vzdelávanie 28.10.2020 - 114081
Lektori: Mgr. Dagmar Čtvrtníčková
Miesto: https://moodle.mpc-edu.sk - Online učebňa

28.10.2020 - 12:00 - 14:30
POA01_0007_2020_MPC - vzdelávanie 28.10.2020 - 113669
Lektori: PhDr. Jarmila Verbovská
Miesto: https://moodle.mpc-edu.sk - Online učebňa

28.10.2020 - 12:00 - 14:30
KEA01_0009_2020_MPC - vzdelávanie 28.10.2020 - 113610
Lektori: Mgr. Ľubica Korečková
Miesto: https://moodle.mpc-edu.sk - Online učebňa

28.10.2020 - 12:30 - 15:00
POA03_0001_2020_MPC - vzdelávanie 28.10.2020 - 113890
Lektori: Mgr. Jozef Bernát
Miesto: https://moodle.mpc-edu.sk - Online učebňa