Vplyv toxického stresu na psychický vývin dieťaťa/žiaka

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/mod/jitsi/view.php?id=4783
Pracovisko MPC: 
Prešov
Lektor: 
PaedDr. Elena Cinová
Začiatok podujatia: 
pondelok, 5. október 2020 - 13:00
Koniec podujatia: 
pondelok, 5. október 2020 - 15:00
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
12
Obsadený počet miest: 
12
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

ŠVP , METODICKÁ PODPORA

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Oboznámiť sa s pojmom toxický stres, čo vyvoláva toxický stres, aké sú jeho prejavy a ako eliminovať prejavy toxického stresu u dieťaťa/žiaka

Profesijná kompetencia: 
3. Profesijný rozvoj 3.1.Plánovať a realizovať svoj profesijný rozvoj
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
majster odbornej výchovy
pedagogický asistent
učiteľ
učiteľ profesijného rozvoja
vychovávateľ
Podkategória PZ: 
všetky
Karierový stupeň: 
všetky
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

1 Čo je to toxický stres, jeho prejavy

2 Eliminácia prejavov toxického stresu u dieťaťa/žiaka

Prihlásiť sa na podujatie môže iba registrovaný a prihlásený používateľ