Rozvíjanie prírodovednej gramotnosti detí predškolského veku

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Forma podujatia: 
prezenčne
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
MÚ Žatevná 2 (veľká zasadačka), Bratislava
Pracovisko MPC: 
Bratislava
Lektor: 
PaedDr. Eva Bruteničová
Mgr. Marta Remetová
Začiatok podujatia: 
utorok, 29. september 2020 - 9:00
Koniec podujatia: 
utorok, 29. september 2020 - 12:15
Počet hodín: 
4
Maximálny počet miest: 
20
Obsadený počet miest: 
15
Počet voľných miest: 
5
Tematické zameranie: 

Odborný seminár s aktívnym zapojením účastníkov je zameraný na problematiku týkajúcu sa rozvoja profesijných kompetencií pedagogických zamestnancov materskej školy v oblasti rozvíjania prírodovednej gramotnosti detí predškolského veku v podmienkach materskej školy.

Účastníci si prehĺbia teoretické vedomosti v danej oblasti a získané poznatky aplikujú vo vypracovaných návrhoch vzdelávacích aktivít zameraných na počiatočný rozvoj prírodovednej gramotnosti detí v rámci vzdelávacej oblasti ŠVP Človek a príroda.

 

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Aktualizovať a rozšíriť profesijné kompetencie učiteľov materskej školy v oblasti rozvíjania prírodovednej gramotnosti detí predškolského veku v podmienkach materskej školy.

Profesijná kompetencia: 
Plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ materskej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný odborný zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

Rozvoj prírodovednej gramotnosti - obsahový a výkonový štandard  jednotlivých vzdelávacích podoblastí ŠVP.

Induktívny prístup k prírodovednému vzdelávaniu v materskej škole.

Algoritmus vedeckého poznávania sveta a rozvíjanie kognitívnych kompetencií detí prostredníctvom vedeckých metód a činnosti.

Námety na vzdelávacie aktivity so zameraním na konkrétnu tému  z prírodovednej oblasti.

Tvorba vzdelávacej aktivity a prezentácia vytvorených návrhov.

Prihlásiť sa na podujatie môže iba registrovaný a prihlásený používateľ