Vzdelávania realizované od 1.9. do 31.12.2020

Zobrazujem 211 - 240 z celkového počtu 609 podujatí.

Vzdelávacie podujatia iba pre pozvaných účastníkov

Napr., 15.06.2024
Napr., 15.06.2024
odporúčame zadať názov mesta
28.10.2020 - 12:45 - 18:00
KNA01_0001_2020_MPC - vzdelávanie 28.10.2020 - 113009
Lektori: Ing. Attila Fodor
Miesto: https://moodle.mpc-edu.sk - Online učebňa

28.10.2020 - 13:30 - 15:30
Hodnotenie vzdelávacích výsledkov žiakov
Lektori: Ing. František Greif

28.10.2020 - 14:00 - 15:30
Bádateľsky orientované postupy vo výučbe fyziky
Lektori: Mgr. Jana Medvecová

28.10.2020 - 15:00 - 17:00
Profesijné štandardy - atestácie - portfólio
Lektori: Mgr. Adriana Kvetková

28.10.2020 - 15:30 - 18:00
Bádateľsky orientované vyučovanie v nadväznosti na prírodovednú gramotnosť
Lektori: PhDr. PaedDr. Slávka Džačovská, PhD., MBA

28.10.2020 - 16:00 - 17:30
Ako zapracovať do ŠkVP NŠFG
Lektori: Ing. Mgr. Mária Pirkovská

29.10.2020 - 08:00 - 11:00
Práca s profesijným štandardom, tvorba portfólia a atestácie pre vychovávateľov
Lektori: Mgr. Gabriela Zábušková

29.10.2020 - 08:00 - 14:15
TNA01_0001_2020_MPC - vzdelávanie 29.10.2020 - 114442
Lektori: Ing. Gabriela Petrušková
Miesto: https://moodle.mpc-edu.sk - Online učebňa

29.10.2020 - 08:00 - 10:30
ZAA01_0001_2020_MPC - vzdelávanie 29.10.2020 - 108864
Lektori: Mgr. Emília Petrovská
Miesto: https://moodle.mpc-edu.sk - Online učebňa

29.10.2020 - 08:00 - 10:30
POA03_0001_2020_MPC - vzdelávanie 29.10.2020 - 112963
Lektori: Mgr. Jozef Bernát
Miesto: https://moodle.mpc-edu.sk - Online učebňa

29.10.2020 - 08:30 - 11:00
KEA01_0009_2020_MPC - vzdelávanie 29.10.2020 - 113585
Lektori: PaedDr. Alica Dragulová, PhD.
Miesto: https://moodle.mpc-edu.sk - Online učebňa

29.10.2020 - 08:30 - 11:00
BBA02_0001_2020_MPC - vzdelávanie 29.10.2020 - 113938
Lektori: Mgr. Adriana Kvetková
Miesto: https://moodle.mpc-edu.sk - Online učebňa

29.10.2020 - 12:00 - 14:30
KEA01_0009_2020_MPC - vzdelávanie 29.10.2020 - 113612
Lektori: PaedDr. Alica Dragulová, PhD.
Miesto: https://moodle.mpc-edu.sk - Online učebňa

29.10.2020 - 12:30 - 15:00
POA03_0001_2020_MPC - vzdelávanie 29.10.2020 - 113892
Lektori: Mgr. Jozef Bernát
Miesto: https://moodle.mpc-edu.sk - Online učebňa

29.10.2020 - 13:00 - 15:00
Rozvíjanie prírodovednej gramotnosti detí predškolského veku
Lektori: PaedDr. Eva Bruteničová, Mgr. Marta Remetová

29.10.2020 - 15:00 - 17:30
Výchova k finančnej a matematickej gramotnosti I
Lektori: Ing. Mgr. Mária Pirkovská

29.10.2020 - 15:30 - 18:00
Bádateľsky orientované vyučovanie v nadväznosti na prírodovednú gramotnosť
Lektori: PhDr. PaedDr. Slávka Džačovská, PhD., MBA

30.10.2020 - 08:00 - 11:00
Práca s profesijným štandardom, tvorba portfólia a atestácie pre vychovávateľov
Lektori: Mgr. Gabriela Zábušková

30.10.2020 - 08:00 - 10:30
ZAA01_0001_2020_MPC - vzdelávanie 30.10.2020 - 113998
Lektori: Mgr. Emília Petrovská
Miesto: https://moodle.mpc-edu.sk - Online učebňa

30.10.2020 - 13:00 - 15:15
Profesijné štandardy a tvorba atestačného portfólia pre učiteľov telesnej a športovej výchovy
Lektori: PaedDr. Alica Dragulová, PhD.

02.11.2020 - 08:30 - 11:00
BBA02_0001_2020_MPC - vzdelávanie 2.11.2020 - 113943
Lektori: Mgr. Ing. Marián Valent, PhD.
Miesto: https://moodle.mpc-edu.sk - Online učebňa

02.11.2020 - 13:30 - 15:30
Portfólio ako prostriedok rozvoja pedagogického zamestnanca v ZŠ s VJM
Lektori: PaedDr. Mária Pálinkáš, Dr. habil. Ing. István Szőköl, PhD.

02.11.2020 - 14:30 - 17:45
Tvorba úloh na rozvoj prírodovednej gramotnosti
Lektori: PaedDr. Darina Výbohová, PhD., Mgr. Janka Strnisková

03.11.2020 - 08:00 - 13:15
TNA01_0001_2020_MPC - vzdelávanie 3.11.2020 - 114939
Lektori: Ing. Vladimír Figel
Miesto: https://moodle.mpc-edu.sk - Online učebňa

03.11.2020 - 08:30 - 11:15
Geologické a paleontologické témy vo vyučovaní predmetov biológia a geografia
Lektori: RNDr. Erika Fryková

03.11.2020 - 12:00 - 15:15
KEA02_0001_2020_MPC - vzdelávanie 3.11.2020 - 114836
Lektori: Mgr. Ľubica Korečková
Miesto: https://moodle.mpc-edu.sk - Online učebňa

03.11.2020 - 13:00 - 14:30
Matematické hry na rozvoj matematickej gramotnosti žiakov
Lektori: PaedDr. Tatiana Komanová

03.11.2020 - 13:30 - 14:30
Mediálna výchova v praxi
Lektori: PaedDr. Darina Bačová, PhD., PaedDr. Mária Onušková