Tvorba plánu profesijného rozvoja v materskej škole

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=582
Pracovisko MPC: 
Trnava
Lektor: 
PaedDr. Silvia Mináriková, PhD.
Začiatok podujatia: 
utorok, 29. september 2020 - 13:00
Koniec podujatia: 
streda, 14. október 2020 - 14:30
Počet hodín: 
4
Maximálny počet miest: 
5
Obsadený počet miest: 
5
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Webinár v súlade so zákonom č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov prezentuje základné informácie o tvorbe plánu profesijného rozvoja učiteľov materských škôl.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Informovať učiteľov materských škôl o možnostiach tvorby plánu profesijného rozvoja v súlade s platnou legislatívou.

Profesijná kompetencia: 
3.1 Plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ materskej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 
  1. Profesijný rozvoj podľa platnej legislatívy - 29.9.2020 (13:00 - 13:45)
  2. Plán profesijného rozvoja v materskej škole - 29.9.2020 (13:45 - 14:30)
  3. Vypracovanie dištančného zadania - 6.10.2020 (45 minút)
  4. Identifikácia vzdelávacích potrieb - 14.10.2020 (13:00 - 13:45)
  5. Tvorba plánu osobného rozvoja - 14.10.2020 (13:45 - 14:30)

Prihlásiť sa na podujatie môže iba registrovaný a prihlásený používateľ