Využitie čitateľskej gramotnosti v matematike na zvyšovanie úspešnosti riešenia slovných úloh

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Informačný seminár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
online
Pracovisko MPC: 
Bratislava
Lektor: 
RNDr. Ľuboslava Ferčíková
Začiatok podujatia: 
utorok, 29. september 2020 - 13:50
Koniec podujatia: 
utorok, 29. september 2020 - 15:20
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
13
Počet voľných miest: 
2
Tematické zameranie: 

ROZVOJ FUNKČNÝCH GRAMOTNOSTI 

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Poznať stratégie, metódy a formy rozvíjania čitateľskej gramotnosti žiaka, vedieť ich využiť  vo vyučovaní matematiky na zvýšenie úspešnosti riešenia slovných úloh.

Profesijná kompetencia: 
2.3 poznať stratégie, metódy a formy rozvíjania gramotnosti žiaka (čitateľská, finančná, informačná a pod.)
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ druhého stupňa základnej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Súvisiaci predmet: 
matematika
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

1. Oboznámiť sa s vybranými čitateľskými stratégiami a metódami

2. Využiť čitateľské stratégie pri riešení konkrétnych slovných úloh

Prihlásiť sa na podujatie môže iba registrovaný a prihlásený používateľ