Profesijné štandardy - portfólio - atestácie

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Forma podujatia: 
prezenčne
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
Prešov, Tarasa Ševčenka 11, veľká aula
Pracovisko MPC: 
Prešov
Lektor: 
RNDr. Erika Fryková
Začiatok podujatia: 
pondelok, 5. október 2020 - 9:00
Koniec podujatia: 
pondelok, 5. október 2020 - 11:30
Počet hodín: 
3
Maximálny počet miest: 
25
Obsadený počet miest: 
19
Počet voľných miest: 
6
Tematické zameranie: 

Profesijný rozvoj, portfólio, atestácie

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

V súlade so zákonom č. 138/2019 prezentovať základné informácie o tvorbe portfólia a možnostiach profesijného rozvoja pedagogických zamestnancov.

Profesijná kompetencia: 
3.1 Plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj
Kategória PZ: 
učiteľ profesijného rozvoja
Karierový stupeň: 
všetky
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

9:00 - 10:30 Profesijné štandardy ako východisko tvorby portfólia, profesijné portfólio

10:45 - 11:30 Atestačný proces

Prihlásiť sa na podujatie môže iba registrovaný a prihlásený používateľ