POA22_1372_2014_PKR_MPC - vzdelávanie 29.9.2020 - 106217

Položky programu:

PaedDr. Zuzana Madarasová 4 hod. (180 min.)
6.1. Úvod do personálneho riadenia
PaedDr. Zuzana Madarasová 2 hod. (90 min.)
6.3. Personálna politika