Vzdelávania realizované od 1.9. do 31.12.2020

Zobrazujem 241 - 270 z celkového počtu 609 podujatí.

Vzdelávacie podujatia iba pre pozvaných účastníkov

Napr., 19.07.2024
Napr., 19.07.2024
odporúčame zadať názov mesta
03.11.2020 - 14:30 - 16:00
Tvorba atestačného portfólia pre učiteľov cudzích jazykov pre 1. atestáciu
Lektori: Mgr. Anna Pávová, Ing. Vladimír Laššák, PhD.

04.11.2020 - 07:30 - 10:00
POA03_0001_2020_MPC - vzdelávanie 4.11.2020 - 114721
Lektori: PaedDr. Ľubomír Verbovanec, PhD., MBA
Miesto: https://moodle.mpc-edu.sk - Online učebňa

04.11.2020 - 08:00 - 13:00
POA26_1372_2014_PKR_MPC - vzdelávanie 4.11.2020 - 112981
Lektori: Mgr. Ľubica Korečková
Miesto: https://moodle.mpc-edu.sk - Online učebňa

04.11.2020 - 08:30 - 11:50
BAA01_0010_2020_MPC - vzdelávanie 4.11.2020 - 114959
Lektori: PhDr. Darina Gogolová, PhD., RNDr. Ľuboslava Ferčíková

04.11.2020 - 12:00 - 15:15
KEA02_0001_2020_MPC - vzdelávanie 4.11.2020 - 114837
Lektori: PaedDr. Alica Dragulová, PhD.
Miesto: https://moodle.mpc-edu.sk - Online učebňa

04.11.2020 - 12:00 - 14:30
POA03_0001_2020_MPC - vzdelávanie 4.11.2020 - 114722
Lektori: PaedDr. Ľubomír Verbovanec, PhD., MBA
Miesto: https://moodle.mpc-edu.sk - Online učebňa

04.11.2020 - 12:00 - 14:30
POA01_0007_2020_MPC - vzdelávanie 4.11.2020 - 114124
Lektori: PhDr. Jarmila Verbovská
Miesto: https://moodle.mpc-edu.sk - Online učebňa

04.11.2020 - 12:30 - 14:45
Pedagogická diagnostika v materskej škole v kontexte profesijných štandardov
Lektori: PaedDr. Silvia Mináriková, PhD.

04.11.2020 - 13:30 - 15:30
Hodnotenie vzdelávacích výsledkov žiakov
Lektori: Ing. František Greif

04.11.2020 - 14:00 - 15:30
Finančná gramotnosť nie len na hodinách matematiky
Lektori: RNDr. Eva Rusnáková

04.11.2020 - 14:00 - 16:15
Portfólio ako prostriedok rozvoja pedagogických zamestnancov
Lektori: PaedDr. Adriana Gondová

04.11.2020 - 14:30 - 16:00
Aktivity využívajúce Scratch a Micro:bit
Lektori: Ing. Zuzana Tkáčová, Ing. Paed. IGIP, PaedDr. Monika Popluhárová

04.11.2020 - 14:30 - 16:00
Tvorba atestačného portfólia pre učiteľov cudzích jazykov pre 2. atestáciu
Lektori: Mgr. Anna Pávová, Ing. Vladimír Laššák, PhD.

04.11.2020 - 15:30 - 18:00
Podpora rozvíjania funkčnej gramotnosti v nadväznosti na emocionálnu a čitateľskú gramotnosť
Lektori: PhDr. PaedDr. Slávka Džačovská, PhD., MBA

05.11.2020 - 07:30 - 10:00
POA03_0001_2020_MPC - vzdelávanie 5.11.2020 - 114723
Lektori: PaedDr. Ľubomír Verbovanec, PhD., MBA
Miesto: https://moodle.mpc-edu.sk - Online učebňa

05.11.2020 - 08:00 - 12:00
Podpora integrácie Rómov
Lektori: PaedDr. Elena Cinová

05.11.2020 - 08:00 - 11:15
KEA02_0001_2020_MPC - vzdelávanie 5.11.2020 - 114838
Lektori: Mgr. Ľubica Korečková
Miesto: https://moodle.mpc-edu.sk - Online učebňa

05.11.2020 - 08:00 - 13:15
TNA03_0001_2020_MPC - vzdelávanie 5.11.2020 - 114716
Lektori: Ing. Vladimír Figel
Miesto: https://moodle.mpc-edu.sk - Online učebňa

05.11.2020 - 08:00 - 10:30
POA01_0007_2020_MPC - vzdelávanie 5.11.2020 - 114123
Lektori: PhDr. Jarmila Verbovská
Miesto: https://moodle.mpc-edu.sk - Online učebňa

05.11.2020 - 08:00 - 13:15
ZAA14_1372_2014_PKR_MPC - vzdelávanie 5.11.2020 - 114293
Lektori: PaedDr. Mária Šnídlová
Miesto: https://moodle.mpc-edu.sk - Online učebňa

05.11.2020 - 08:30 - 13:45
BAA01_0001_2020_MPC - vzdelávanie 5.11.2020 - 114960
Lektori: PaedDr. Anna Vrábľová, PhD.

05.11.2020 - 09:00 - 11:15
Možnosti zvyšovania zamestnateľnosti absolventov s ohľadom na vývoj trhu práce
Lektori: Ing. Tatiana Masárová, PhD., doc. PhDr. Zoltán Rózsa, PhD., Ing. Miroslava Jakubeková

05.11.2020 - 09:00 - 14:00
Profesijné štandardy - atestácie - portfólio
Lektori: PaedDr. Zuzana Madarasová

05.11.2020 - 09:30 - 11:30
Profesijné štandardy, portfólio, atestácie MŠ
Lektori: PaedDr. Eva Bruteničová

05.11.2020 - 12:00 - 15:15
KEA02_0001_2020_MPC - vzdelávanie 5.11.2020 - 114839
Lektori: PaedDr. Alica Dragulová, PhD.
Miesto: https://moodle.mpc-edu.sk - Online učebňa

05.11.2020 - 12:00 - 14:30
POA03_0001_2020_MPC - vzdelávanie 5.11.2020 - 114725
Lektori: PaedDr. Ľubomír Verbovanec, PhD., MBA
Miesto: https://moodle.mpc-edu.sk - Online učebňa

05.11.2020 - 13:00 - 14:30
Portfólio ako prostriedok rozvoja pedagogického zamestnanca v MŠ s VJM
Lektori: PaedDr. Mária Pálinkáš, Dr. habil. Ing. István Szőköl, PhD.

05.11.2020 - 14:00 - 16:00
Nástroje formatívneho hodnotenia
Lektori: Mgr. Katarína Szarka, PhD.

05.11.2020 - 14:00 - 15:30
Bádateľsky orientované vyučovanie
Lektori: Mgr. Jana Medvecová