Finančná odysea

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Forma podujatia: 
prezenčne
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
Metodicko-pedagogické centrum, T. Ševčenka 11, 080 20 Prešov, malá aula
Pracovisko MPC: 
Prešov
Lektor: 
Ing. Mária Hitríková
MUDr. Milan Pavlík
Začiatok podujatia: 
utorok, 29. september 2020 - 8:30
Koniec podujatia: 
utorok, 29. september 2020 - 13:45
Počet hodín: 
6
Maximálny počet miest: 
20
Obsadený počet miest: 
18
Počet voľných miest: 
2
Tematické zameranie: 

Seminár je  určený učiteľom druhého stupňa základnej školy a učiteľom strednej školy za účelom rozšírenia a prehĺbenia odborných vedomostí a rozvoja ich profesijných kompetencií pri implementácii požiadaviek NŠFG do výchovnovzdelávacieho procesu.

Odborný seminár bude zameraný na možnosť oboznámiť sa s  edukačnou hrou Finančná odysea priamo od jej autora, účastníci si vyskúšajú modelovanie rôznych životných situácií, ktoré súvisia s finančnými rozhodnutiami. Cieľom hry je naučiť sa hospodáriť s osobnými financiami a zvládať rôzne životné finančné riziká.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Rozvíjať profesijné kompetencie učiteľov základných a stredných škôl v oblasti finančnej výchovy zameranej na efektívne riadenie osobných financií s cieľom zvýšenia úrovne finančnej gramotnosti vlastnej a sprostredkovane zvýšenia finančnej gramotnosti žiakov ZŠ a  SŠ.

Profesijná kompetencia: 
2.2. Plánovať a projektovať vyučovanie, 2.3. Realizovať vyučovanie
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ strednej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Súvisiaci predmet: 
všetky
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

 

1.  Implementácia Národného štandardu finančnej gramotnosti do vučovacieho   procesu – Ing. Mária Hitríková

2.  Úvodná inštruktáž do hry Finančná odysea – MUDr. Milan Pavlík, MPH

3.  Aplikácia hry Finančná odysea v edukačnom procese - MUDr. Milan Pavlík, MPH 

4.  Diskusia

Poznámka: 
Prihláseným záujemcom bude doručená pozvánka.

Prihlásiť sa na podujatie môže iba registrovaný a prihlásený používateľ