Rozvíjanie sociálnych a komunikačných kompetencií prostredníctvom emocionálnej inteligencie

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Forma podujatia: 
prezenčne
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
DP MPC Nitra, zasadačka
Pracovisko MPC: 
Nitra
Lektor: 
PhDr. Ingrid Nosková, PhD.
Začiatok podujatia: 
streda, 30. september 2020 - 8:30
Koniec podujatia: 
streda, 30. september 2020 - 13:30
Počet hodín: 
6
Maximálny počet miest: 
10
Obsadený počet miest: 
10
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Funkčným zacielením odborného seminára bude zdokonalenie profesijných kompetencií potrebných na štandardný výkon pedagogickej činnosti v oblasti sociálnej interakcie, utvárania interpersonálnych vzťahov a v oblasti komunikácie. Obsahový korpus bude tematicky zastrešovať explikáciu emocionálnej inteligencie a jej aspektov, výkonovo bude zameraný na identifikáciu techník, ako analyzovať, meniť a zdokonaľovať vlastné sociálne a komunikačné zručnosti  a ako aplikovať získané a inovované sociálne a komunikačné zručnosti do edukačného procesu.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj v oblasti sociálnych a komunikačných kompetencií.

Profesijná kompetencia: 
3.1 Plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj
Kategória PZ: 
učiteľ
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
začínajúci pedagogický zamestnanec
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

8:30 h. - 10:00 h. - prvý vzdelávací blok

10:00 h. - 10:15 h. - prestávka

10:15 h.- 11:30 h. - druhý vzdelávací blok

11:30 h. - 12:00 h. - obedná prestávka

12:00 h. - 13:30 h. - tretí vzdelávací blok

Prihlásiť sa na podujatie môže iba registrovaný a prihlásený používateľ