POA25_1372_2014_PKR_MPC - vzdelávanie 6.10.2020 - 107988

Položky programu:

PaedDr. Ľubomír Verbovanec, PhD., MBA 2 hod. (90 min.)
6.1. Úvod do personálneho riadenia
PaedDr. Ľubomír Verbovanec, PhD., MBA 4 hod. (180 min.)
6.2. Kompetenčný profil pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca