KEA02_0001_2020_MPC - vzdelávanie 29.9.2020 - 105817

Položky programu:

Mgr. Ľubica Korečková 6 hod. (270 min.)
1. Školská politika