Vzdelávania realizované od 1.9. do 31.12.2020

Zobrazujem 121 - 150 z celkového počtu 609 podujatí.

Vzdelávacie podujatia iba pre pozvaných účastníkov

Napr., 15.06.2024
Napr., 15.06.2024
odporúčame zadať názov mesta
19.10.2020 - 09:00 - 10:30
Plánovanie osobného profesijného rozvoja pedagogického zamestnanca v škole a školskom zariadení
Lektori: PaedDr. Štefan Dragúň, PaedDr. Eva Pupíková, PhD.

19.10.2020 - 09:00 - 11:30
Ako čeliť dezinformáciám?
Lektori: Mgr. Šnídl

19.10.2020 - 09:00 - 12:00
Ohrozená rodina a jej vplyv na dieťa/žiaka v procese edukácie
Lektori: Mgr. Alena Molčanová, PhDr. Jarmila Verbovská

19.10.2020 - 13:00 - 15:00
Učíme sa hospodáriť a plánovať svoje financie - financie v praxi
Lektori: Ing. Ladislav Smoroň, Ing. Patrik Farula, Ing. Miroslava Jakubeková

19.10.2020 - 14:00 - 15:30
Tradičné netradične a netradičné tradične
Lektori: PaedDr. Ján Husár, PhD.

19.10.2020 - 14:00 - 15:30
Osobnostný rozvoj učiteľa a vychovávateľa a techniky duševnej hygieny
Lektori: PhDr. Ingrid Nosková, PhD.

20.10.2020 - 08:00 - 12:00
Profesijné štandardy-Portfólio- Atestácie (MŠ)
Lektori: PaedDr. Jana Paleschová

20.10.2020 - 08:00 - 13:15
TNA01_0001_2020_MPC - vzdelávanie 20.10.2020 - 113139
Lektori: Ing. Vladimír Figel
Miesto: https://moodle.mpc-edu.sk - Online učebňa

20.10.2020 - 08:30 - 11:15
Nová systematika živých organizmov
Lektori: RNDr. Erika Fryková

20.10.2020 - 09:00 - 14:00
Profesijné štandardy - Portfólio - Atestácie
Lektori: Mgr. Teťana Ustohalová, PhDr. Jarmila Verbovská

20.10.2020 - 09:00 - 13:00
Tvorba portfólia pedagóga ZUŠ - výber dokladov a argumentácia
Lektori: Ing. arch. Edita Pavúrová, PhD.

20.10.2020 - 13:00 - 15:30
Portfólio ako prostriedok rozvoja pedagogických zamestnancov
Lektori: PaedDr. Adriana Gondová

20.10.2020 - 13:30 - 14:30
Syndróm vyhorenia učiteľov a vybrané arteterapeutické metódy na jeho eliminovanie
Lektori: PhDr. Darina Gogolová, PhD.

20.10.2020 - 13:30 - 15:30
Aktivity tvorivého písania na vyučovacích hodinách
Lektori: PaedDr. Mária Onušková

20.10.2020 - 13:50 - 15:20
Využitie čitateľskej gramotnosti v matematike na zvyšovanie úspešnosti riešenia slovných úloh
Lektori: RNDr. Ľuboslava Ferčíková

20.10.2020 - 14:00 - 16:30
Ako spracovať svoje portfólio pre atestačný proces v podmienkach SŠ
Lektori: Mgr. Dana Váňová

20.10.2020 - 14:00 - 15:30
Rozvoj školy a školského zariadenia s indexom inklúzie
Lektori: Mgr. Jana Medvecová, Mgr. Marcel Kurty

20.10.2020 - 14:00 - 15:30
Grafomotorika a výtvarná výchova
Lektori: PaedDr. Ján Husár, PhD.

20.10.2020 - 15:00 - 16:30
Typy a druhy textov súvisiacich s porozumením textu
Lektori: Mgr. Mária Pappová

21.10.2020 - 08:30 - 10:45
Motivácia vo výchove mimo vyučovania
Lektori: Mgr. Beáta Juráková, Mgr. Adriana Lančaričová

21.10.2020 - 08:30 - 13:45
NRA02_0001_2020_MPC - vzdelávanie 21.10.2020 - 112132
Lektori: PaedDr. Štefan Dragúň

21.10.2020 - 08:30 - 13:45
ZAA01_0011_2020_MPC - vzdelávanie 21.10.2020 - 113151
Lektori: PaedDr. Mária Šnídlová
Miesto: https://moodle.mpc-edu.sk - Online učebňa

21.10.2020 - 09:00 - 14:30
Profesijné štandardy - Portfólio - Atestácie
Lektori: Mgr. Teťana Ustohalová, PhDr. Jarmila Verbovská

21.10.2020 - 10:00 - 10:50
BAA01_0010_2020_MPC - vzdelávanie 21.10.2020 - 113396
Lektori: RNDr. Ľuboslava Ferčíková

21.10.2020 - 13:00 - 14:30
Pozitívne hodnotenie žiakov – práca s chybou
Lektori: PaedDr. Jana Tomášková, PhD.

21.10.2020 - 14:00 - 16:15
Profesijné štandardy - portfólio - atestácie
Lektori: PhDr. Maroš Dvorský, Mgr. Ľubica Korečková

21.10.2020 - 14:30 - 16:00
Umelá inteligencia vo vyučovaní informatiky - neurónové siete prakticky
Lektori: Ing. Zuzana Tkáčová, Ing. Paed. IGIP

21.10.2020 - 15:30 - 18:00
Podpora rozvíjania funkčnej gramotnosti v nadväznosti na emocionálnu a čitateľskú gramotnosť
Lektori: PhDr. PaedDr. Slávka Džačovská, PhD., MBA