Objemy a povrchy telies v prostredí interaktívneho softvéru GeoGebra

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
online učebňa https://moodle.mpc-edu.sk/user/index.php?id=566
Pracovisko MPC: 
Banská Bystrica
Lektor: 
RNDr. Eva Rusnáková
Začiatok podujatia: 
utorok, 29. september 2020 - 14:00
Koniec podujatia: 
utorok, 3. november 2020 - 15:30
Počet hodín: 
12
Maximálny počet miest: 
10
Obsadený počet miest: 
8
Počet voľných miest: 
2
Tematické zameranie: 

Tvorba učebných úloh zameraných na objemy a povrchy telies s využitím interaktívneho softvéru GeoGebra.

 

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 
  • nainštalovať softvér GeoGebra
  • poznať možnosti inštalácií SW Geogebra
  • poznať možnosti portálu geogebra.org
  • vytvoriť jednoduché výkresy v GeoGebre zamerané na objemy a povrchy telies
  • navrhnúť a prezentovať učebné úlohy s využitím vlastných a iných dostupných výkresov
Profesijná kompetencia: 
2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie 2.3 Realizovať vyučovanie (mať základné praktické skúsenosti s využívaním materiálnych a technických prostriedkov vo vyučovaní)
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ strednej školy
Súvisiaci predmet: 
matematika
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

29. 9. 2020 (14:00 - 15:30)

Úvod do vzdelávania, inštalácia SW Geogebra, portál geogebra.org 

6. 10. 2020 (14:00 - 15:30)

Tvorba jednoduchých výkresov – výpočet obvodu a obsahu

13. 10. 2020 (14:00 - 15:30)

Objemy a povrchy telies

20. 10. 2020 (14:00 - 15:30)

Tvorba učebných úloh

27. 10. 2020 (14:00 - 15:30)

Tvorba učených úloh

3. 11. 2020 (14:00 - 15:30)

Prezentácie využitia navrhnutých učebných úloh v SW GeoGebra.

Poznámka: 
Podmienkou pre získanie potvrdenia o aktívnej účasti je 80% účasť na webinároch a záverečná prezentácia.

Prihlásiť sa na podujatie môže iba registrovaný a prihlásený používateľ