Vzdelávania realizované od 1.9. do 31.12.2020

Zobrazujem 91 - 120 z celkového počtu 609 podujatí.

Vzdelávacie podujatia iba pre pozvaných účastníkov

Napr., 20.06.2024
Napr., 20.06.2024
odporúčame zadať názov mesta
13.10.2020 - 13:30 - 14:30
Mediálna výchova v praxi
Lektori: PaedDr. Darina Bačová, PhD., PaedDr. Mária Onušková

13.10.2020 - 14:30 - 15:30
Profesijné štandardy - portfólio - atestácie
Lektori: PaedDr. Iveta Labjaková, PaedDr. Darina Bačová, PhD.

14.10.2020 - 08:00 - 13:00
POA02_0001_2020_MPC - vzdelávanie 14.10.2020 - 112767
Lektori: PaedDr. Ľubomír Verbovanec, PhD., MBA
Miesto: https://moodle.mpc-edu.sk - Online učebňa

14.10.2020 - 08:00 - 10:15
Profesijné kompetencie učiteľa materskej školy
Lektori: PhDr. Renáta Varhoľáková

14.10.2020 - 08:00 - 15:00
POA22_1372_2014_PKR_MPC - vzdelávanie 14.10.2020 - 111370
Lektori: Mgr. Ľubica Korečková
Miesto: https://moodle.mpc-edu.sk - Online učebňa

14.10.2020 - 08:00 - 11:00
Realizácia detského divadla v podmienkach VMV
Lektori: Mgr. Gabriela Zábušková

14.10.2020 - 08:00 - 15:00
ZAA14_1372_2014_PKR_MPC - vzdelávanie 14.10.2020 - 110482
Lektori: PaedDr. Mária Šnídlová
Miesto: https://moodle.mpc-edu.sk - Online učebňa

14.10.2020 - 08:30 - 11:00
KEA01_0001_2020_MPC - vzdelávanie 14.10.2020 - 111237
Lektori: Ing. Viera Kováčová
Miesto: https://moodle.mpc-edu.sk - Online učebňa

14.10.2020 - 09:00 - 10:30
Profesijný rozvoj - atestácie - portfólio ZUŠ (webinár)
Lektori: Ing. arch. Edita Pavúrová, PhD.

14.10.2020 - 13:00 - 14:00
Metódy predčitateľskej gramotnosti v podmienkach materskej školy
Lektori: PaedDr. Eva Pupíková, PhD.

14.10.2020 - 13:00 - 17:30
Výchova k finančnej a matematickej gramotnosti I
Lektori: Ing. Mgr. Mária Pirkovská

14.10.2020 - 13:30 - 15:30
Kraslice tradične - netradične
Lektori: Mgr. Slávka Gécová

14.10.2020 - 13:30 - 15:30
Spolupráca školy s rodičmi detí a žiakov
Lektori: Mgr. Marek Gaj, PhD.

14.10.2020 - 14:00 - 16:15
Profesijné kompetencie učiteľa materskej školy
Lektori: PhDr. Renáta Varhoľáková

14.10.2020 - 14:30 - 15:30
Diagnostikovanie učebných štýlov žiakov základnej a strednej školy
Lektori: PaedDr. Oľga Nestorová

14.10.2020 - 14:30 - 16:00
Umelá inteligencia vo vyučovaní informatiky
Lektori: Ing. Zuzana Tkáčová, Ing. Paed. IGIP

15.10.2020 - 08:00 - 14:15
TNA01_0001_2020_MPC - vzdelávanie 15.10.2020 - 112606
Lektori: Ing. Gabriela Petrušková

15.10.2020 - 08:00 - 15:00
ZAA14_1372_2014_PKR_MPC - vzdelávanie 15.10.2020 - 110484
Lektori: RNDr. Mária Vydrová
Miesto: https://moodle.mpc-edu.sk - Online učebňa

15.10.2020 - 08:00 - 13:00
Podpora integrácie Rómov
Lektori: PaedDr. Elena Cinová

15.10.2020 - 08:30 - 10:05
KEA02_0001_2020_MPC - vzdelávanie 15.10.2020 - 111220
Lektori: Mgr. Ľubica Korečková
Miesto: https://moodle.mpc-edu.sk - Online učebňa

15.10.2020 - 09:00 - 10:00
Využitie stolových hier v procese vzdelávania
Lektori: Mgr. Andrea Makišová

15.10.2020 - 10:00 - 12:30
Portfólio ako prostriedok rozvoja pedagogických zamestnancov
Lektori: PaedDr. Adriana Gondová

15.10.2020 - 13:30 - 15:45
Hodnotenie písomnej formy internej časti maturitnej skúšky v cudzích jazykoch
Lektori: Mgr. Ľubica Korečková

15.10.2020 - 13:30 - 15:30
Interpersonálna kooperácia v riadení metodického združenia
Lektori: Mgr. Marek Gaj, PhD.

15.10.2020 - 14:00 - 15:00
Kooperatívne učenie a aktívne učenie sa žiaka
Lektori: Mgr. Eva Suchožová

15.10.2020 - 14:00 - 15:30
Jednoduché hry na rozvoj psychomotoriky
Lektori: Mgr. Marcel Kurty

15.10.2020 - 14:00 - 15:30
Ako zostaviť atestačné porfólio na 2. atestáciu
Lektori: PaedDr. Mária Šnídlová

15.10.2020 - 14:00 - 15:30
Digitálne technológie vo vyučovaní TŠV
Lektori: PaedDr. Monika Popluhárová, Ing. Zuzana Tkáčová, Ing. Paed. IGIP, Mgr. Zuzana Bebčáková, PhD.

15.10.2020 - 14:00 - 15:30
Učebné štýly a ich využitie vo vyučovacom procese
Lektori: Mgr. Beáta Juráková