Čitateľská gramotnosť a metakognitívne stratégie

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/mod/jitsi/view.php?id=6454
Pracovisko MPC: 
Nitra
Lektor: 
PhDr. Ingrid Nosková, PhD.
Začiatok podujatia: 
pondelok, 28. september 2020 - 15:00
Koniec podujatia: 
pondelok, 28. september 2020 - 16:30
Počet hodín: 
3
Maximálny počet miest: 
12
Obsadený počet miest: 
12
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Webinár je zameraný na:
- explikáciu čitateľskej gramotnosti a činnosti práce s textom (tvorba úloh, procesy porozumenia, kritériá úspešnosti);
- metakogníciu v učení sa žiakov (metakognitívne vedomosti, zručnosti a presvedčenie),
- projektovanie vyučovania s využitím metakognitívnych čitateľských stratégií: K-W-L, štruktúrované čítanie, Porovnaj a rozlíš, Ja a text, Vennov diagram, SQ3R a i.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Rozvíjať profesijné kompetencie pedagogického zamestnanca v oblasti čitateľskej gramotnosti a uplatnenia metakognitívnych princípov v edukačnom procese.

Profesijná kompetencia: 
2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ druhého stupňa základnej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
začínajúci pedagogický zamestnanec
Súvisiaci predmet: 
všetky
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

Program:
Prvé vzdelávacie online stretnutie sa uskutoční 28. 9. 2020 od 15:00h. do 16:30 h.
Druhé vzdelávacie online stretnutie sa uskutoční 5. 10. 2020 od 15:00h. do 16:30 h.

Prihlásiť sa na podujatie môže iba registrovaný a prihlásený používateľ