POA23_1372_2014_PKR_MPC - vzdelávanie 30.9.2020 - 106203

Položky programu:

Ing. Mária Hitríková 6 hod. (270 min.)
6.3. Personálna administratíva