Vzdelávania realizované od 1.9. do 31.12.2020

Zobrazujem 601 - 609 z celkového počtu 609 podujatí.

Vzdelávacie podujatia iba pre pozvaných účastníkov

Napr., 17.04.2024
Napr., 17.04.2024
odporúčame zadať názov mesta
15.12.2020 - 14:00 - 16:00
Fórum učiteľov - prírodovedná gramotnosť
Lektori: PaedDr. Beáta Šenkárová

15.12.2020 - 14:00 - 15:00
Podpora kritického myslenia u žiakov zo SZP
Lektori: PaedDr. Viera Šándorová

16.12.2020 - 08:00 - 13:15
BAA02_0001_2020_MPC - vzdelávanie 16.12.2020 - 118009
Lektori: RNDr. Ľuboslava Ferčíková
Miesto: https://moodle.mpc-edu.sk - Online učebňa

16.12.2020 - 08:30 - 13:45
BBA03_0001_2020_MPC - vzdelávanie 16.12.2020 - 118143
Lektori: Mgr. Ing. Marián Valent, PhD., Mgr. Dana Váňová
Miesto: https://moodle.mpc-edu.sk - Online učebňa

17.12.2020 - 08:30 - 15:00
BBA01_0010_2020_MPC - vzdelávanie 17.12.2020 - 118298
Lektori: Ing. Vladimír Laššák, PhD.
Miesto: https://moodle.mpc-edu.sk - Online učebňa

17.12.2020 - 13:00 - 17:15
Učiteľské fórum SŠ - PO
Lektori: Mgr. Dagmar Čtvrtníčková

17.12.2020 - 13:00 - 15:00
Fórum - Práca pedagogického asistenta
Lektori: PaedDr. Viera Šándorová

18.12.2020 - 14:00 - 16:30
KEA01_04_2020_PIV2_NPT - vzdelávanie 18.12.2020 - 117371
Lektori: PaedDr. Ján Husár, PhD.
Miesto: https://moodle.mpc-edu.sk - Online učebňa

18.12.2020 - 15:30 - 17:00
Interpretácia výtvarného diela v materskej škole
Lektori: Mgr. Szilárd Fecsó