BAA01_0001_2020_MPC - vzdelávanie 30.9.2020 - 106938

Položky programu:

PaedDr. Anna Vrábľová, PhD. 2 hod. (90 min.)
2.1 štruktúra a obsah právnych predpisov v oblasti výchovy a vzdelávania, odborného vzdelávania a prípravy, štátnej správy a samosprávy škôl, financovania škôl alebo školských zariadení, financovania profesijného rozvoja PZ a OZ
PaedDr. Anna Vrábľová, PhD. 2 hod. (90 min.)
2.7 štruktúra a obsah súvisiacich právnych predpisov, ktoré ovplyvňujú proces riadenia škôl alebo školských zariadení
PaedDr. Anna Vrábľová, PhD. 2 hod. (90 min.)
2.2 práca s normatívnym textom