NRA01_0001_2020_MPC - vzdelávanie 5.10.2020 - 110837

Položky programu:

PaedDr. Anna Vrábľová, PhD. 6 hod. (270 min.)
2.4 tvorba vnútorných predpisov zamestnávateľa