Vzdelávania realizované od 1.9. do 31.12.2020

Zobrazujem 151 - 180 z celkového počtu 609 podujatí.

Vzdelávacie podujatia iba pre pozvaných účastníkov

Napr., 24.06.2024
Napr., 24.06.2024
odporúčame zadať názov mesta
22.10.2020 - 08:00 - 11:15
POA01_0001_2020_MPC - vzdelávanie 22.10.2020 - 114078
Lektori: Mgr. Dagmar Čtvrtníčková
Miesto: https://moodle.mpc-edu.sk - Online učebňa

22.10.2020 - 08:00 - 15:00
Život jednej steny
Lektori: PaedDr. Ján Husár, PhD., Ing. arch. Edita Pavúrová, PhD.

22.10.2020 - 08:00 - 13:15
TNA01_0001_2020_MPC - vzdelávanie 22.10.2020 - 113142
Lektori: Ing. Vladimír Figel
Miesto: https://moodle.mpc-edu.sk - Online učebňa

22.10.2020 - 08:30 - 13:45
ZAA02_0001_2020_MPC - vzdelávanie 22.10.2020 - 112973
Lektori: RNDr. Mária Vydrová
Miesto: https://moodle.mpc-edu.sk - Online učebňa

22.10.2020 - 08:30 - 10:00
Profesijné štandardy, portfólio, atestácie MŠ
Lektori: Mgr. Emília Petrovská

22.10.2020 - 08:30 - 11:50
BAA01_0010_2020_MPC - vzdelávanie 22.10.2020 - 113398
Lektori: RNDr. Ľuboslava Ferčíková, PhDr. Darina Gogolová, PhD.

22.10.2020 - 09:00 - 16:00
V znamení prírody
Lektori: Mgr. Slávka Gécová

22.10.2020 - 09:00 - 14:15
Využitie VLE Moodle pre podporu vzdelávania v ZŠ a SŠ
Lektori: Mgr. Ing. Vladimír Výboh

22.10.2020 - 09:00 - 14:00
LMS MOODLE - repetitórium tvorby a štruktúrovania elektronického kurzu
Lektori: RNDr. Jana Hnatová, PhD., Ing. Drahoslav Knapík

22.10.2020 - 09:00 - 10:00
Využitie stolových hier v procese vzdelávania
Lektori: Mgr. Andrea Makišová

22.10.2020 - 12:00 - 15:15
POA01_0001_2020_MPC - vzdelávanie 22.10.2020 - 112813
Lektori: Mgr. Dagmar Čtvrtníčková
Miesto: https://moodle.mpc-edu.sk - Online učebňa

22.10.2020 - 12:30 - 17:45
KNA01_0001_2020_MPC - vzdelávanie 22.10.2020 - 108832
Lektori: Ing. Attila Fodor
Miesto: https://moodle.mpc-edu.sk - Online učebňa

22.10.2020 - 12:30 - 14:45
Profesijné štandardy - portfólio - atestácie MŠ
Lektori: PaedDr. Silvia Mináriková, PhD.

22.10.2020 - 13:00 - 14:30
Ako tvoriť vlastné profesijné portfólio
Lektori: PaedDr. Anna Šurinová

22.10.2020 - 13:30 - 15:30
Riadenie procesov, plánovanie a hodnotenie činnosti metodického združenia
Lektori: Mgr. Marek Gaj, PhD.

22.10.2020 - 14:00 - 15:30
Rozvoj školy a školského zariadenia s indexom inklúzie
Lektori: Mgr. Jana Medvecová, Mgr. Marcel Kurty

22.10.2020 - 14:30 - 16:00
Rozvoj čitateľskej gramotnosti žiakov na primárnom stupni vzdelávania
Lektori: PaedDr. Monika Gregušová

22.10.2020 - 14:30 - 16:00
QR kódy a ich využitie vo vyučovaní
Lektori: Ing. Zuzana Tkáčová, Ing. Paed. IGIP, PaedDr. Monika Popluhárová

22.10.2020 - 15:30 - 18:00
Prokrastinácia a jej využitie v edukácii 1
Lektori: PhDr. PaedDr. Slávka Džačovská, PhD., MBA

23.10.2020 - 08:30 - 13:45
BBA01_0001_2020_MPC - vzdelávanie 23.10.2020 - 113312
Lektori: Mgr. Ing. Marián Valent, PhD., Mgr. Dana Váňová
Miesto: https://moodle.mpc-edu.sk - Online učebňa

23.10.2020 - 08:30 - 10:00
Profesijné štandardy, portfólio, atestácie MŠ
Lektori: Mgr. Emília Petrovská

23.10.2020 - 08:30 - 13:45
KEA02_0001_2020_MPC - vzdelávanie 23.10.2020 - 111248
Lektori: Ing. Viera Kováčová
Miesto: https://moodle.mpc-edu.sk - Online učebňa

23.10.2020 - 09:30 - 11:30
Atestačné portfólio vychovávateľa
Lektori: PaedDr. Jana Verešová, PhD.

26.10.2020 - 08:00 - 13:15
NRA01_0001_2020_MPC - vzdelávanie 26.10.2020 - 110838
Lektori: PaedDr. Anna Vrábľová, PhD.
Miesto: https://moodle.mpc-edu.sk - Online učebňa

26.10.2020 - 08:00 - 15:00
ZAA14_1372_2014_PKR_MPC - vzdelávanie 26.10.2020 - 114160
Lektori: PaedDr. Tibor Lukács
Miesto: https://moodle.mpc-edu.sk - Online učebňa

26.10.2020 - 08:30 - 11:00
POA01_0007_2020_MPC - vzdelávanie 26.10.2020 - 112974
Lektori: PhDr. Jarmila Verbovská
Miesto: https://moodle.mpc-edu.sk - Online učebňa

26.10.2020 - 08:30 - 11:00
KEA03_0001_2020_MPC - vzdelávanie 26.10.2020 - 113557
Lektori: Mgr. Ľubica Korečková
Miesto: https://moodle.mpc-edu.sk - Online učebňa

26.10.2020 - 08:30 - 11:00
BBA01_0007_2020_MPC - vzdelávanie 26.10.2020 - 114136
Lektori: Mgr. Dana Váňová
Miesto: https://moodle.mpc-edu.sk - Online učebňa

26.10.2020 - 09:00 - 10:30
Inkluzívna edukácia v materskej škole
Lektori: Mgr. Emília Petrovská