Vzdelávania realizované od 1.9. do 31.12.2020

Zobrazujem 61 - 90 z celkového počtu 609 podujatí.

Vzdelávacie podujatia iba pre pozvaných účastníkov

Napr., 19.07.2024
Napr., 19.07.2024
odporúčame zadať názov mesta
07.10.2020 - 08:30 - 15:30
Výtvarná výchova 1 Naturálny motív
Lektori: Ing. arch. Edita Pavúrová, PhD.

07.10.2020 - 08:30 - 11:15
Profesijné štandardy - portfólio - atestácie - fórum učiteľov
Lektori: RNDr. Erika Fryková

07.10.2020 - 09:00 - 14:15
Vytváranie a využívanie elektronických testov
Lektori: Mgr. Ing. Vladimír Výboh

07.10.2020 - 09:30 - 11:30
Kraslice tradične - netradične
Lektori: Mgr. Slávka Gécová

07.10.2020 - 12:30 - 15:15
Profesijné štandardy - portfólio - atestácie - fórum učiteľov
Lektori: RNDr. Erika Fryková

07.10.2020 - 13:00 - 14:30
Slovné hodnotenie žiakov – priebežné a záverečné
Lektori: PaedDr. Jana Tomášková, PhD.

07.10.2020 - 13:00 - 14:30
Rozvoj kritického myslenia žiakov
Lektori: Mgr. Dagmar Čtvrtníčková

07.10.2020 - 13:30 - 15:30
Kritériá hodnotenia vzdelávacích výsledkov žiakov
Lektori: Mgr. Marek Gaj, PhD.

07.10.2020 - 14:00 - 15:00
Formatívne hodnotenie žiakov
Lektori: Mgr. Anna Pávová

08.10.2020 - 08:00 - 13:15
TNA01_0001_2020_MPC - vzdelávanie 8.10.2020 - 108174
Lektori: JUDr. Ivana Salinková
Miesto: https://moodle.mpc-edu.sk - Online učebňa

08.10.2020 - 08:30 - 13:45
BBA01_0001_2020_MPC - vzdelávanie 8.10.2020 - 111830
Lektori: Mgr. Ing. Marián Valent, PhD., Mgr. Dana Váňová
Miesto: https://moodle.mpc-edu.sk - Online učebňa

08.10.2020 - 12:30 - 15:15
Profesijné štandardy - portfólio - atestácie - fórum učiteľov
Lektori: RNDr. Erika Fryková

08.10.2020 - 13:30 - 15:30
Metodické združenie v pedagogickom riadení materských a základných škôl
Lektori: Mgr. Marek Gaj, PhD.

08.10.2020 - 15:00 - 17:15
Pedagogická činnosť učiteľa a jej odraz v plánovaní edukačného procesu
Lektori: PhDr. Renáta Varhoľáková

08.10.2020 - 15:00 - 16:30
Analytická geometria v prostredí interaktívneho softvéru GeoGebra
Lektori: RNDr. Eva Rusnáková

09.10.2020 - 08:00 - 13:15
TNA01_0001_2020_MPC - vzdelávanie 9.10.2020 - 108180
Lektori: JUDr. Ivana Salinková
Miesto: https://moodle.mpc-edu.sk - Online učebňa

09.10.2020 - 09:00 - 10:30
Profesijné štandardy a tvorba portfólia učiteľa materskej školy
Lektori: Mgr. Emília Petrovská

09.10.2020 - 09:00 - 12:30
Nové kurikulum
Lektori: ThDr. Tibor Reimer, PhD.

09.10.2020 - 13:30 - 15:30
Slovné hodnotenie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
Lektori: PaedDr. Jana Verešová, PhD.

09.10.2020 - 14:00 - 16:00
Portfólio a profesijný štandard - október
Lektori: PaedDr. Beáta Šenkárová

12.10.2020 - 08:00 - 13:00
POA26_1372_2014_PKR_MPC - vzdelávanie 12.10.2020 - 111375
Lektori: PaedDr. Zuzana Madarasová
Miesto: https://moodle.mpc-edu.sk - Online učebňa

12.10.2020 - 13:00 - 15:15
Profesijné štandardy - portfólio - atestácie
Lektori: PhDr. Maroš Dvorský, Mgr. Ľubica Korečková

12.10.2020 - 13:00 - 14:30
Ako tvoriť vlastné profesijné portfólio
Lektori: PaedDr. Anna Šurinová

13.10.2020 - 08:00 - 13:15
TNA01_0001_2020_MPC - vzdelávanie 13.10.2020 - 108182
Lektori: JUDr. Ivana Salinková
Miesto: https://moodle.mpc-edu.sk - Online učebňa

13.10.2020 - 08:00 - 13:00
Profesijné štandardy - portfólio - atestácie odborného zamestnanca
Lektori: Mgr. Teťana Ustohalová, PhDr. Jarmila Verbovská

13.10.2020 - 08:30 - 11:00
KEA01_0001_2020_MPC - vzdelávanie 13.10.2020 - 111223
Lektori: Ing. Viera Kováčová
Miesto: https://moodle.mpc-edu.sk - Online učebňa

13.10.2020 - 08:45 - 14:00
Školská mediácia - predchádzajme negatívnym prejavom v správaní
Lektori: Mgr. Dana Váňová

13.10.2020 - 09:00 - 14:15
BAA01_0001_2020_MPC - vzdelávanie 13.10.2020 - 112131
Lektori: PaedDr. Anna Vrábľová, PhD.
Miesto: https://moodle.mpc-edu.sk - Online učebňa

13.10.2020 - 09:00 - 10:30
Ľudské práva vo vyučovaní so zameraním na problematiku šikany a kyberšikany
Lektori: Mgr. Michal Horváth

13.10.2020 - 13:00 - 14:30
Formatívne hodnotenie vo výučbe
Lektori: Mgr. Dagmar Čtvrtníčková