Využitie vybraných aktivizujúcich metód v matematike

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Informačný seminár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
online
Pracovisko MPC: 
Bratislava
Lektor: 
RNDr. Ľuboslava Ferčíková
Začiatok podujatia: 
utorok, 6. október 2020 - 13:50
Koniec podujatia: 
utorok, 6. október 2020 - 15:20
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
17
Počet voľných miest: 
-2
Tematické zameranie: 

ROZVOJ FUNKČNÝCH GRAMOTNOSTI 

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Získať poznatky o metódach aktívneho učenia sa žiaka a aplikovať tieto metódy do vyučovacích hodín matematiky

Profesijná kompetencia: 
2.3 poznať vyučovacie metódy a formy podporujúce aktívne učenie sa žiaka
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ druhého stupňa základnej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Súvisiaci predmet: 
matematika
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

1.Oboznámiť sa s vybranými metódami aktívneho učenia sa žiakov

2. Využiť metódy v konkrétnych témach vyučovacích hodín matematiky

Prihlásiť sa na podujatie môže iba registrovaný a prihlásený používateľ