NRA18_1372_2014_PKR_MPC - vzdelávanie 5.10.2020 - 110984

Položky programu:

PaedDr. Eva Pupíková, PhD. 1 hod. (45 min.)
5.A.3. Inovácie v pedagogických stratégiách
PaedDr. Eva Pupíková, PhD. 4 hod. (180 min.)
6.4. Systém hodnotenia a odmeňovania pedagogických a odborných zamestnancov