Vzdelávania realizované od 1.9. do 31.12.2020

Zobrazujem 511 - 540 z celkového počtu 609 podujatí.

Vzdelávacie podujatia iba pre pozvaných účastníkov

Napr., 13.07.2024
Napr., 13.07.2024
odporúčame zadať názov mesta
03.12.2020 - 09:00 - 12:15
Učíme sa hosapodáriť
Lektori: Ing. Miroslava Jakubeková

03.12.2020 - 10:00 - 12:00
Rozvíjanie prírodovednej gramotnosti detí predškolského veku
Lektori: PaedDr. Eva Bruteničová, Mgr. Marta Remetová

03.12.2020 - 12:30 - 15:15
Profesijné štandardy - portfólio - atestácie - fórum učiteľov
Lektori: RNDr. Erika Fryková

03.12.2020 - 13:30 - 15:45
Učebné štýly a ich využitie vo vyučovacom procese
Lektori: Mgr. Beáta Juráková

03.12.2020 - 13:30 - 15:30
Spolupráca školy s rodičmi detí a žiakov
Lektori: Mgr. Marek Gaj, PhD.

03.12.2020 - 14:00 - 16:15
Profesijné štandardy - portfólio - atestácie
Lektori: PhDr. Maroš Dvorský, Mgr. Ľubica Korečková

03.12.2020 - 16:00 - 17:00
Fórum - Matematika a finančná gramotnosť pre deti a žiakov vzdelávaných vo variante A a B
Lektori: Ing. Mgr. Mária Pirkovská

04.12.2020 - 08:00 - 13:15
TNA01_0009_2020_MPC - vzdelávanie 4.12.2020 - 116147
Lektori: Ing. Vladimír Figel
Miesto: https://moodle.mpc-edu.sk - Online učebňa

04.12.2020 - 08:00 - 11:15
KEA01_0010_2020_MPC - vzdelávanie 4.12.2020 - 117222
Lektori: PaedDr. Alica Dragulová, PhD.
Miesto: https://moodle.mpc-edu.sk - Online učebňa

04.12.2020 - 08:30 - 15:00
BBA01_0010_2020_MPC - vzdelávanie 4.12.2020 - 118063
Lektori: Ing. Vladimír Laššák, PhD.
Miesto: https://moodle.mpc-edu.sk - Online učebňa

04.12.2020 - 08:30 - 11:45
BA01_5_2020_PIV2_NPT - vzdelávanie 4.12.2020 - 117250
Lektori: Mgr. Teťana Ustohalová, PaedDr. Dagmar Koštrnová
Miesto: https://moodle.mpc-edu.sk - Online učebňa

04.12.2020 - 09:00 - 11:00
Dištančné vzdelávanie v edukačnom procese - fórum IT gramotnosť
Lektori: Ing. Drahoslav Knapík

04.12.2020 - 13:00 - 14:00
Problémové správanie detí a žiakov - predchádzanie šikanovaniu
Lektori: PaedDr. Dagmar Koštrnová, Mgr. Andrea Makišová

04.12.2020 - 13:30 - 15:30
SLOVNÉ HODNOTENIE ŽIAKOV SO ŠPECIÁLNYMI VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍMI POTREBAMI
Lektori: PaedDr. Jana Verešová, PhD.

04.12.2020 - 16:00 - 18:00
Renesancia metódy skúsenostného učenia
Lektori: Mgr. Gabriela Zábušková

07.12.2020 - 08:00 - 09:35
KEA02_0001_2020_MPC - vzdelávanie 7.12.2020 - 117100
Lektori: PhDr. Maroš Dvorský
Miesto: https://moodle.mpc-edu.sk - Online učebňa

07.12.2020 - 08:30 - 13:45
BA01_3_2020_PIV2_NPT - vzdelávanie 7.12.2020 - 117560
Lektori: PaedDr. Anna Šurinová, PaedDr. Mária Onušková
Miesto: https://moodle.mpc-edu.sk - Online učebňa

07.12.2020 - 08:30 - 11:45
BAA01_0010_2020_MPC - vzdelávanie 7.12.2020 - 118099
Lektori: PhDr. Darina Gogolová, PhD., RNDr. Ľuboslava Ferčíková
Miesto: https://moodle.mpc-edu.sk - Online učebňa

07.12.2020 - 09:30 - 11:05
KEA02_0001_2020_MPC - vzdelávanie 7.12.2020 - 117102
Lektori: PaedDr. Tatiana Komanová
Miesto: https://moodle.mpc-edu.sk - Online učebňa

07.12.2020 - 13:00 - 16:00
Využitie hospitačnej činnosti v profesijnom rozvoji pedagogických zamestnancov
Lektori: PaedDr. Adriana Gondová, Ing. arch. Edita Pavúrová, PhD.

07.12.2020 - 13:00 - 14:30
Tvorba úloh na podporu samostatného učenia sa z textu
Lektori: Mgr. Dagmar Čtvrtníčková

07.12.2020 - 14:00 - 16:30
KEA01_04_2020_PIV2_NPT - vzdelávanie 7.12.2020 - 117365
Lektori: PhDr. PaedDr. Slávka Džačovská, PhD., MBA
Miesto: https://moodle.mpc-edu.sk - Online učebňa

07.12.2020 - 14:00 - 15:30
Grafomotorika a výtvarná výchova
Lektori: PaedDr. Ján Husár, PhD.

08.12.2020 - 08:00 - 10:30
ZAA01_0001_2020_MPC - vzdelávanie 8.12.2020 - 117855
Lektori: Mgr. Emília Petrovská
Miesto: https://moodle.mpc-edu.sk - Online učebňa

08.12.2020 - 08:00 - 10:30
POA01_0011_2020_MPC - vzdelávanie 8.12.2020 - 117554
Lektori: PaedDr. Zuzana Madarasová
Miesto: https://moodle.mpc-edu.sk - Online učebňa

08.12.2020 - 08:00 - 13:15
NRA02_0001_2020_MPC - vzdelávanie 8.12.2020 - 116843
Lektori: PaedDr. Anna Vrábľová, PhD.
Miesto: https://moodle.mpc-edu.sk - Online učebňa

08.12.2020 - 08:00 - 09:35
KEA02_0001_2020_MPC - vzdelávanie 8.12.2020 - 117104
Lektori: PhDr. Maroš Dvorský
Miesto: https://moodle.mpc-edu.sk - Online učebňa

08.12.2020 - 08:30 - 11:00
POA04_0001_2020_MPC - vzdelávanie 8.12.2020 - 116690
Lektori: Mgr. Jozef Bernát
Miesto: https://moodle.mpc-edu.sk - Online učebňa

08.12.2020 - 08:30 - 11:45
BAA01_0001_2020_MPC - vzdelávanie 8.12.2020 - 118104
Lektori: RNDr. Ľuboslava Ferčíková
Miesto: https://moodle.mpc-edu.sk - Online učebňa