ZAA01_0001_2020_MPC - vzdelávanie 8.12.2020 - 117855

Položky programu:

Mgr. Emília Petrovská 3 hod. (135 min.)
3.3 Manažment ľudských zdrojov a jeho východiská