BAA01_0010_2020_MPC - vzdelávanie 7.12.2020 - 118099

Položky programu:

PhDr. Darina Gogolová, PhD. 2 hod. (90 min.)
7. Monitorovanie, kontrola a hodnotenie priebehu realizácie a výsledkov projektu
RNDr. Ľuboslava Ferčíková 2 hod. (90 min.)
7. Monitorovanie, kontrola a hodnotenie priebehu realizácie a výsledkov projektu