NRA02_0001_2020_MPC - vzdelávanie 8.12.2020 - 116843

Položky programu:

PaedDr. Anna Vrábľová, PhD. 2 hod. (90 min.)
2.3 vyhľadávanie právnych predpisov prostredníctvom Slov-Lexu
PaedDr. Anna Vrábľová, PhD. 2 hod. (90 min.)
2.5 charakteristika právnych predpisov v oblasti petícií a sťažností
PaedDr. Anna Vrábľová, PhD. 2 hod. (90 min.)
2.6 vzťah právnych predpisov v oblasti sťažností k Správnemu poriadku