Fórum pre vychovávateľov pracujúcich so žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=278
Pracovisko MPC: 
Prešov
Lektor: 
PaedDr. Elena Cinová
Začiatok podujatia: 
pondelok, 7. december 2020 - 8:00
Koniec podujatia: 
pondelok, 7. december 2020 - 10:00
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
20
Obsadený počet miest: 
20
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

ŠVVP-MRK-SZP

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Koncipovať plán činnosti na základe analýzy potrieb účastníkov webinára

Profesijná kompetencia: 
2.2 Plánovať a projektovať proces vzdelávania a poradenstva
Kategória PZ: 
vychovávateľ
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

1. Analýza vzdelávacích potrieb vychovávateľov

2. Vytvorenie plánu stretnutí pre Fórum vychovávateľ, ktorí pracujú so žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia

Prihlásiť sa na podujatie môže iba registrovaný a prihlásený používateľ