Vzdelávania realizované od 1.9. do 31.12.2020

Zobrazujem 571 - 600 z celkového počtu 609 podujatí.

Vzdelávacie podujatia iba pre pozvaných účastníkov

Napr., 13.07.2024
Napr., 13.07.2024
odporúčame zadať názov mesta
10.12.2020 - 08:30 - 11:00
KEA04_0001_2020_MPC - vzdelávanie 10.12.2020 - 117108
Lektori: PaedDr. Tatiana Komanová
Miesto: https://moodle.mpc-edu.sk - Online učebňa

10.12.2020 - 08:30 - 13:45
BBA01_01_2020_PIV2_NPT - vzdelávanie 10.12.2020 - 118328
Lektori: Mgr. Dana Váňová, Mgr. Anna Pávová
Miesto: https://moodle.mpc-edu.sk - Online učebňa

10.12.2020 - 09:00 - 11:30
BA01_5_2020_PIV2_NPT - vzdelávanie 10.12.2020 - 117252
Lektori: PaedDr. Dagmar Koštrnová
Miesto: https://moodle.mpc-edu.sk - Online učebňa

10.12.2020 - 12:00 - 14:30
KEA04_0001_2020_MPC - vzdelávanie 10.12.2020 - 117110
Lektori: PaedDr. Tatiana Komanová
Miesto: https://moodle.mpc-edu.sk - Online učebňa

10.12.2020 - 13:00 - 18:00
TTA02_0001_2020_MPC - vzdelávanie 10.12.2020 - 115311
Lektori: Mgr. Monika Kosárová
Miesto: https://moodle.mpc-edu.sk - Online učebňa

10.12.2020 - 14:00 - 16:15
Testament sv. Cyrila a jeho výzva na jednotu s aplikáciou v škole
Lektori: Mgr. Ing. Vladimír Výboh

10.12.2020 - 14:00 - 16:30
Podpora rozvíjania funkčnej gramotnosti v nadväznosti na emocionálnu a čitateľskú gramotnosť
Lektori: PhDr. PaedDr. Slávka Džačovská, PhD., MBA

10.12.2020 - 14:00 - 16:00
Triedne projekty vo vzdelávacom procese materskej školy
Lektori: PaedDr. Adriana Gondová

10.12.2020 - 14:00 - 16:15
Tvorba atestačného portfólia pre učiteľov materských škôl
Lektori: PhDr. Renáta Varhoľáková

10.12.2020 - 14:00 - 15:30
Jednoduché hry na rozvoj psychomotoriky
Lektori: Mgr. Marcel Kurty

10.12.2020 - 14:00 - 16:30
Podpora rozvíjania funkčnej gramotnosti v nadväznosti na emocionálnu a čitateľskú gramotnosť
Lektori: PhDr. PaedDr. Slávka Džačovská, PhD., MBA

10.12.2020 - 14:30 - 16:00
Aktivity využívajúce Scratch a Micro:bit
Lektori: Ing. Zuzana Tkáčová, Ing. Paed. IGIP, PaedDr. Monika Popluhárová

11.12.2020 - 08:00 - 13:15
NRA01_07_2020_PIV3_NPT - vzdelávanie 11.12.2020 - 116956
Lektori: PaedDr. Eva Pupíková, PhD., RNDr. Erika Fryková
Miesto: https://moodle.mpc-edu.sk - Online učebňa

11.12.2020 - 08:00 - 10:30
ZAA01_0001_2020_MPC - vzdelávanie 11.12.2020 - 117856
Lektori: Mgr. Emília Petrovská
Miesto: https://moodle.mpc-edu.sk - Online učebňa

11.12.2020 - 08:00 - 10:30
KEA01_0010_2020_MPC - vzdelávanie 11.12.2020 - 117224
Lektori: PaedDr. Alica Dragulová, PhD.
Miesto: https://moodle.mpc-edu.sk - Online učebňa

11.12.2020 - 15:45 - 18:00
Kolážové techniky
Lektori: Mgr. Szilárd Fecsó

14.12.2020 - 08:00 - 10:30
POA01_0007_2020_MPC - vzdelávanie 14.12.2020 - 117570
Lektori: PaedDr. Zuzana Madarasová
Miesto: https://moodle.mpc-edu.sk - Online učebňa

14.12.2020 - 08:00 - 13:00
Podpora integrácie Rómov
Lektori: PaedDr. Elena Cinová

14.12.2020 - 08:00 - 09:35
TNA04_0001_2020_MPC - vzdelávanie 14.12.2020 - 118430
Lektori: Ing. Vladimír Figel
Miesto: https://moodle.mpc-edu.sk - Online učebňa

14.12.2020 - 08:30 - 13:45
BA03_0001_2020_MPC - vzdelávanie 14.12.2020 - 117927
Lektori: PaedDr. Anna Vrábľová, PhD.
Miesto: https://moodle.mpc-edu.sk - Online učebňa

14.12.2020 - 08:30 - 11:00
BBA01_0007_2020_MPC - vzdelávanie 14.12.2020 - 118440
Lektori: Ing. arch. Edita Pavúrová, PhD.
Miesto: https://moodle.mpc-edu.sk - Online učebňa

14.12.2020 - 10:00 - 13:30
Historicko-filozofická reflexia v diele Karola Wojtylu – Jána Pavla II.
Lektori: prof. PhDr. Pavol Dancák, PhD.

14.12.2020 - 14:00 - 16:00
Fórum pre učiteľov 2.stupňa ZŠ
Lektori: PaedDr. Beáta Šenkárová

15.12.2020 - 08:00 - 10:30
POA01_0007_2020_MPC - vzdelávanie 15.12.2020 - 117571
Lektori: PaedDr. Zuzana Madarasová
Miesto: https://moodle.mpc-edu.sk - Online učebňa

15.12.2020 - 08:00 - 13:15
TTA01_0001_2020_MPC - vzdelávanie 15.12.2020 - 115304
Lektori: PaedDr. Anna Vrábľová, PhD.
Miesto: https://moodle.mpc-edu.sk - Online učebňa

15.12.2020 - 08:30 - 11:00
BBA01_0007_2020_MPC - vzdelávanie 15.12.2020 - 118442
Lektori: Mgr. Dana Váňová
Miesto: https://moodle.mpc-edu.sk - Online učebňa

15.12.2020 - 09:00 - 12:15
POA02_0001_2020_MPC - vzdelávanie 15.12.2020 - 118156
Lektori: Mgr. Dagmar Čtvrtníčková
Miesto: https://moodle.mpc-edu.sk - Online učebňa

15.12.2020 - 13:30 - 14:30
Syndróm vyhorenia učiteľov a vybrané arteterapeutické metódy na jeho eliminovanie
Lektori: PhDr. Darina Gogolová, PhD.

15.12.2020 - 14:00 - 15:00
Podpora kritického myslenia u žiakov zo SZP
Lektori: PaedDr. Viera Šándorová