Vzdelávania realizované od 1.9. do 31.12.2020

Zobrazujem 421 - 450 z celkového počtu 609 podujatí.

Vzdelávacie podujatia iba pre pozvaných účastníkov

Napr., 19.07.2024
Napr., 19.07.2024
odporúčame zadať názov mesta
24.11.2020 - 14:30 - 17:00
Ako čeliť dezinformáciám?
Lektori: Mgr. Šnídl

24.11.2020 - 14:30 - 16:00
Rozvoj čitateľskej gramotnosti žiakov na primárnom stupni vzdelávania
Lektori: PaedDr. Monika Gregušová

24.11.2020 - 14:30 - 15:30
Profesijné štandardy - portfólio - atestácie
Lektori: PaedDr. Iveta Labjaková, PaedDr. Darina Bačová, PhD.

24.11.2020 - 15:00 - 16:00
Mládež a religiozita
Lektori: doc. ThDr. PaedDr. Martin Jurašek, PhD.

24.11.2020 - 15:00 - 16:30
Využívanie pracovných listov ako aktivizujúcej pomôcky na vyučovacích hodinách SJL a DEJ
Lektori: PhDr. PaedDr. Slávka Džačovská, PhD., MBA

25.11.2020 - 08:00 - 10:30
ZAA03_0001_2020_MPC - vzdelávanie 25.11.2020 - 116265
Lektori: Mgr. Emília Petrovská
Miesto: https://moodle.mpc-edu.sk - Online učebňa

25.11.2020 - 08:00 - 13:00
Možnosti využitia IDP - Interaktívnej digitálna edukačnej pomôcky AMV - v edukácii
Lektori: Mgr. Gabriela Zábušková, PaedDr. Adriana Gondová

25.11.2020 - 08:00 - 13:15
TNA02_0001_2020_MPC - vzdelávanie 25.11.2020 - 115492
Lektori: Ing. Gabriela Petrušková
Miesto: https://moodle.mpc-edu.sk - Online učebňa

25.11.2020 - 08:00 - 13:15
BAA02_0001_2020_MPC - vzdelávanie 25.11.2020 - 115386
Lektori: PaedDr. Anna Vrábľová, PhD.
Miesto: https://moodle.mpc-edu.sk - Online učebňa

25.11.2020 - 08:30 - 13:45
BBA02_0001_2020_MPC - vzdelávanie 25.11.2020 - 115363
Lektori: Mgr. Dana Váňová, Mgr. Ing. Marián Valent, PhD.
Miesto: https://moodle.mpc-edu.sk - Online učebňa

25.11.2020 - 08:30 - 11:45
BA01_5_2020_PIV2_NPT - vzdelávanie 25.11.2020 - 117218
Lektori: PaedDr. Jana Verešová, PhD.
Miesto: https://moodle.mpc-edu.sk - Online učebňa

25.11.2020 - 08:30 - 10:00
Metódy predčitateľskej gramotnosti v podmienkach materskej školy
Lektori: PaedDr. Eva Pupíková, PhD.

25.11.2020 - 08:30 - 13:45
NRA03_01_2020_FV_MPC - vzdelávanie 25.11.2020 - 116700
Lektori: PaedDr. Štefan Dragúň
Miesto: https://moodle.mpc-edu.sk - Online učebňa

25.11.2020 - 08:30 - 11:00
BBA01_0007_2020_MPC - vzdelávanie 25.11.2020 - 116931
Lektori: Ing. arch. Edita Pavúrová, PhD.
Miesto: https://moodle.mpc-edu.sk - Online učebňa

25.11.2020 - 09:00 - 10:30
Motivácia vo výchove mimo vyučovania
Lektori: Mgr. Beáta Juráková, Mgr. Adriana Lančaričová

25.11.2020 - 09:30 - 11:00
Rozvoj čítania s porozumením v primárnom vzdelávaní
Lektori: PaedDr. Oľga Nestorová

25.11.2020 - 13:00 - 14:30
Práca metodických orgánov pri podpore profesijného rozvoja členov MZ, PK - pre vedúcich MZ/PK
Lektori: PaedDr. Mária Šnídlová, Ing. Vladimír Laššák, PhD.

25.11.2020 - 13:00 - 16:00
Marketing školy a školského zariadenia
Lektori: PaedDr. Ľubomír Verbovanec, PhD., MBA

25.11.2020 - 13:30 - 15:30
Kritériá hodnotenia vzdelávacích výsledkov žiakov
Lektori: Mgr. Marek Gaj, PhD.

25.11.2020 - 13:30 - 15:00
Profesijné štandardy a tvorba atestačného portfólia pre učiteľov telesnej a športovej výchovy
Lektori: PaedDr. Alica Dragulová, PhD.

25.11.2020 - 14:00 - 16:30
Podpora rozvíjania funkčnej gramotnosti v nadväznosti na emocionálnu a čitateľskú gramotnosť
Lektori: PhDr. PaedDr. Slávka Džačovská, PhD., MBA

25.11.2020 - 14:00 - 16:15
Testament sv. Cyrila a jeho výzva na jednotu s aplikáciou v škole
Lektori: Mgr. Ing. Vladimír Výboh

25.11.2020 - 14:00 - 15:30
Motivácia v školskej praxi
Lektori: Mgr. Beáta Juráková, Mgr. Adriana Lančaričová

25.11.2020 - 14:00 - 15:00
Kooperatívne učenie a aktívne učenie sa žiaka
Lektori: Mgr. Eva Suchožová

25.11.2020 - 14:00 - 16:15
Profesijné štandardy - portfólio - atestácie
Lektori: PhDr. Maroš Dvorský, Mgr. Ľubica Korečková

25.11.2020 - 14:30 - 16:00
Rozvíjanie finančnej gramotnosti žiakov
Lektori: Ing. Vladimír Laššák, PhD.

25.11.2020 - 14:30 - 16:00
Základy 3D modelovania v programe TinkerCAD
Lektori: Ing. Zuzana Tkáčová, Ing. Paed. IGIP

26.11.2020 - 08:00 - 10:30
ZAA03_0001_2020_MPC - vzdelávanie 26.11.2020 - 116267
Lektori: Mgr. Emília Petrovská
Miesto: https://moodle.mpc-edu.sk - Online učebňa

26.11.2020 - 08:00 - 09:35
POA23_1372_2014_PKR_MPC - vzdelávanie 26.11.2020 - 115269
Lektori: Ing. Mária Hitríková
Miesto: https://moodle.mpc-edu.sk - Online učebňa