BA01_3_2020_PIV2_NPT - vzdelávanie 7.12.2020 - 117560

Položky programu:

PaedDr. Anna Šurinová 4 hod. (180 min.)
Plánovanie a riadenie edukačného procesu zavádzaním efektívnych stratégií na podporu učenia sa žiakov
PaedDr. Mária Onušková 2 hod. (90 min.)
Plánovanie a riadenie edukačného procesu zavádzaním efektívnych stratégií na podporu učenia sa žiakov