Renesancia metódy skúsenostného učenia

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Forma podujatia: 
prezenčne
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
on line https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=618
Pracovisko MPC: 
Banská Bystrica
Lektor: 
Mgr. Gabriela Zábušková
Začiatok podujatia: 
piatok, 4. december 2020 - 16:00
Koniec podujatia: 
utorok, 8. december 2020 - 18:00
Počet hodín: 
6
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
15
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Webinár umožní účastníkom zoznámiť sa so 7 krokmi myslenia Leonarda da Vinci. Účastníci webinára si rozvijú stratégie kreatívneho myslenia a nové prístupy k sebavyjadreniu. Naučia sa overené techniky na využívanie zmyslového vnímania a využívania techník opytovania sa a hľadania odpovedí na vlastné otázky v kontexte kritického myslenia. 

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Rozvinúť zručnosti vo využívaní stratégií kreatívneho myslenia a nových prístupov k sebavyjadreniu technikami opytovania sa a hľadania odpovedí na vlastné otázky.

Profesijná kompetencia: 
2.2 Plánovať a projektovať výchovno-vzdelávaciu činnosť.
Kategória PZ: 
učiteľ
Karierový stupeň: 
všetky
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

4.12.2020

1.Úvod

2. Renesancia skúsenostného učenia Leonarda da Vinci 

3.Sedem krokov skúsenostného učenia

7.12.2020

4. Stratégie kreatívneho myslenia

5. Využívanie techník opytovania sa v kontexte kritického myslenia.

6. Tvorba modelových zadaní

8.12.2020

7. Prezentácia modelových zadaní

8. Výmena skúseností

9. Záver

 

Poznámka: 
Účastníci webinára získajú potvrdenie o účasti na webinári len v prípade aktívnej účasti

Prihlásiť sa na podujatie môže iba registrovaný a prihlásený používateľ