Tvorba úloh na podporu samostatného učenia sa z textu

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Forma podujatia: 
prezenčne
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/mod/jitsi/view.php?id=9915
Pracovisko MPC: 
Prešov
Lektor: 
Mgr. Dagmar Čtvrtníčková
Začiatok podujatia: 
pondelok, 7. december 2020 - 13:00
Koniec podujatia: 
pondelok, 7. december 2020 - 14:30
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
25
Obsadený počet miest: 
25
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Webinár je vhodný pre učiteľov vyučujúcich predmety, v ktorých môžu žiaci pracovať s textom.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Získať informácie o možnostiach práce s textom v podobe rôznych foriem úloh i metakognitívnych stratégií, ktoré podporujú proces učenia sa žiakov z textu.

 

Profesijná kompetencia: 
2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie 3.1 Plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ strednej školy
Karierový stupeň: 
všetky
Súvisiaci predmet: 
všetky
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

Prezentácia rôznych foriem úloh a čitateľských stratégií vhodných na prácu s textom, včítane konkrétnych ukážok. 

Poznámka: 
Prihlasovanie sa je možné do 4.12.2020. Účastníci potrebujú PC/notebook s kamerou a mikrofónom (s pripojením na internet).

Prihlásiť sa na podujatie môže iba registrovaný a prihlásený používateľ