BAA01_0001_2020_MPC - vzdelávanie 8.12.2020 - 118104

Položky programu:

RNDr. Ľuboslava Ferčíková 4 hod. (180 min.)
3.3 Manažment ľudských zdrojov a jeho východiská