Vzdelávania realizované od 1.9. do 31.12.2020

Zobrazujem 451 - 480 z celkového počtu 609 podujatí.

Vzdelávacie podujatia iba pre pozvaných účastníkov

Napr., 16.04.2024
Napr., 16.04.2024
odporúčame zadať názov mesta
26.11.2020 - 08:00 - 13:15
TTA01_0001_2020_MPC - vzdelávanie 26.11.2020 - 106891
Lektori: PaedDr. Anna Vrábľová, PhD.
Miesto: https://moodle.mpc-edu.sk - Online učebňa

26.11.2020 - 08:00 - 12:00
" Profesijné štandardy-Portfólio- Atestácie (ZUŠ)"
Lektori: PaedDr. Ľubomír Verbovanec, PhD., MBA

26.11.2020 - 08:00 - 10:30
ZAA03_0001_2020_MPC - vzdelávanie 26.11.2020 - 116267
Lektori: Mgr. Emília Petrovská
Miesto: https://moodle.mpc-edu.sk - Online učebňa

26.11.2020 - 08:30 - 11:00
BBA01_0007_2020_MPC - vzdelávanie 26.11.2020 - 116933
Lektori: Mgr. Dana Váňová
Miesto: https://moodle.mpc-edu.sk - Online učebňa

26.11.2020 - 08:30 - 11:00
KEA01_0009_2020_MPC - vzdelávanie 26.11.2020 - 114865
Lektori: Mgr. Ľubica Korečková
Miesto: https://moodle.mpc-edu.sk - Online učebňa

26.11.2020 - 08:30 - 11:00
POA04_0001_2020_MPC - vzdelávanie 26.11.2020 - 116681
Lektori: Mgr. Jozef Bernát
Miesto: https://moodle.mpc-edu.sk - Online učebňa

26.11.2020 - 09:00 - 11:30
BA01_5_2020_PIV2_NPT - vzdelávanie 26.11.2020 - 117219
Lektori: Mgr. Teťana Ustohalová, PaedDr. Jana Verešová, PhD.
Miesto: https://moodle.mpc-edu.sk - Online učebňa

26.11.2020 - 09:00 - 14:00
LMS MOODLE II - ďalšie možnosti tvorby a správy elektronického kurzu
Lektori: RNDr. Jana Hnatová, PhD., Ing. Drahoslav Knapík

26.11.2020 - 09:00 - 12:15
Profesijné štandardy - atestácie - portfólio
Lektori: Ing. Miroslava Jakubeková

26.11.2020 - 09:30 - 11:30
Profesijné štandardy, portfólio, atestácie MŠ
Lektori: PaedDr. Eva Bruteničová

26.11.2020 - 12:00 - 14:30
KEA01_0009_2020_MPC - vzdelávanie 26.11.2020 - 114866
Lektori: Mgr. Ľubica Korečková
Miesto: https://moodle.mpc-edu.sk - Online učebňa

26.11.2020 - 12:30 - 15:00
ZAA01_0011_2020_MPC - vzdelávanie 26.11.2020 - 115617
Lektori: PaedDr. Darina Výbohová, PhD., PaedDr. Mária Šnídlová
Miesto: https://moodle.mpc-edu.sk - Online učebňa

26.11.2020 - 13:00 - 14:30
Rozvoj kompetencií začínajúcich MOV
Lektori: Ing. Miloš Škatulár, Ing. František Greif

26.11.2020 - 13:00 - 16:15
Koncepcia výučby rusínskeho jazyka v MŠ, ZŠ a SŠ a jej implementácia v praxi
Lektori: Mgr. Marek Gaj, PhD.

26.11.2020 - 14:00 - 16:30
Využitie mediálnych obsahov v edukačnom procese základnej školy
Lektori: PaedDr. Adriana Gondová

26.11.2020 - 14:00 - 14:00
Využitie stolových hier v procese vzdelávania
Lektori: Mgr. Andrea Makišová

26.11.2020 - 14:00 - 16:15
Testament sv. Cyrila a jeho výzva na jednotu s aplikáciou v škole
Lektori: Mgr. Ing. Vladimír Výboh

26.11.2020 - 15:00 - 16:35
TNA02_0001_2020_MPC - vzdelávanie 26.11.2020 - 115494
Lektori: Ing. Gabriela Petrušková
Miesto: https://moodle.mpc-edu.sk - Online učebňa

26.11.2020 - 15:00 - 16:30
Využívanie pracovných listov ako aktivizujúcej pomôcky na vyučovacích hodinách SJL a DEJ
Lektori: PhDr. PaedDr. Slávka Džačovská, PhD., MBA

27.11.2020 - 08:00 - 13:15
BA01_2_2020_PIV2_NPT - vzdelávanie 27.11.2020 - 117142
Lektori: doc. RNDr. Mária Ganajova, CSc., PhDr. Darina Gogolová, PhD., PaedDr. Jana Tomášková, PhD.
Miesto: https://moodle.mpc-edu.sk - Online učebňa

27.11.2020 - 08:30 - 13:45
BA03_0001_2020_MPC - vzdelávanie 27.11.2020 - 116702
Lektori: PaedDr. Štefan Dragúň

27.11.2020 - 08:30 - 10:00
Inkluzívna edukácia v materskej škole
Lektori: Mgr. Emília Petrovská

27.11.2020 - 15:45 - 18:00
Mixed médiá II.
Lektori: Mgr. Szilárd Fecsó

30.11.2020 - 08:00 - 10:30
POA01_0011_2020_MPC - vzdelávanie 30.11.2020 - 117552
Lektori: PaedDr. Zuzana Madarasová
Miesto: https://moodle.mpc-edu.sk - Online učebňa

30.11.2020 - 08:00 - 11:15
POA01_0001_2020_MPC - vzdelávanie 30.11.2020 - 116675
Lektori: PhDr. Jarmila Verbovská
Miesto: https://moodle.mpc-edu.sk - Online učebňa

30.11.2020 - 08:00 - 13:15
TNA03_0001_2020_MPC - vzdelávanie 30.11.2020 - 116144
Lektori: JUDr. Ivana Salinková
Miesto: https://moodle.mpc-edu.sk - Online učebňa

30.11.2020 - 08:30 - 11:00
ZAA02_0001_2020_MPC - vzdelávanie 30.11.2020 - 116948
Lektori: RNDr. Mária Vydrová
Miesto: https://moodle.mpc-edu.sk - Online učebňa

30.11.2020 - 08:30 - 13:45
BBA03_0001_2020_MPC - vzdelávanie 30.11.2020 - 117350
Lektori: Mgr. Dana Váňová, Mgr. Ing. Marián Valent, PhD.
Miesto: https://moodle.mpc-edu.sk - Online učebňa