BBA01_0010_2020_MPC - vzdelávanie 4.12.2020 - 118063

Položky programu:

Ing. Vladimír Laššák, PhD. 1 hod. (45 min.)
1. Úvod do vzdelávania, úvod do projektového manažmentu
Ing. Vladimír Laššák, PhD. 1 hod. (45 min.)
2. Základné pojmy, vzťahy a procesy projektového manažmentu
Ing. Vladimír Laššák, PhD. 1 hod. (45 min.)
3. Analýza vonkajšieho a vnútorného prostredia školy, školského zariadenia
Ing. Vladimír Laššák, PhD. 4 hod. (180 min.)
4. Projektový zámer, ciele a indikátory plnenia cieľov projektu, intervenčná stratégia projektu