Vzdelávania realizované od 1.9. do 31.12.2020

Zobrazujem 541 - 570 z celkového počtu 609 podujatí.

Vzdelávacie podujatia iba pre pozvaných účastníkov

Napr., 21.04.2024
Napr., 21.04.2024
odporúčame zadať názov mesta
08.12.2020 - 09:00 - 10:30
Profesijný rozvoj - atestácie - portfólio ZUŠ (webinár)
Lektori: Ing. arch. Edita Pavúrová, PhD.

08.12.2020 - 09:30 - 11:05
KEA02_0001_2020_MPC - vzdelávanie 8.12.2020 - 117105
Lektori: PaedDr. Tatiana Komanová
Miesto: https://moodle.mpc-edu.sk - Online učebňa

08.12.2020 - 12:00 - 14:30
KEA01_0010_2020_MPC - vzdelávanie 8.12.2020 - 117223
Lektori: PaedDr. Alica Dragulová, PhD.
Miesto: https://moodle.mpc-edu.sk - Online učebňa

08.12.2020 - 12:45 - 18:00
KNA02_0001_2020_MPC - vzdelávanie 8.12.2020 - 114281
Lektori: Mgr. Monika Kosárová

08.12.2020 - 13:30 - 15:30
Aktivity tvorivého písania na vyučovacích hodinách
Lektori: PaedDr. Mária Onušková

08.12.2020 - 14:00 - 15:30
Komunikatívny prístup vo vyučovaní gramatiky anglického jazyka
Lektori: PaedDr. Monika Popluhárová

08.12.2020 - 14:00 - 16:30
Využívanie pracovných listov ako aktivizujúcej pomôcky na vyučovacích hodinách BIO
Lektori: PhDr. PaedDr. Slávka Džačovská, PhD., MBA

08.12.2020 - 14:00 - 15:30
Tvorba maturitných zadaní v cudzom jazyku
Lektori: Mgr. Ľubica Korečková

08.12.2020 - 14:00 - 16:30
Ako spracovať svoje portfólio pre atestačný proces v podmienkach SŠ
Lektori: Mgr. Dana Váňová

08.12.2020 - 14:30 - 15:30
Profesijné štandardy - portfólio - atestácie
Lektori: PaedDr. Iveta Labjaková, PaedDr. Darina Bačová, PhD.

09.12.2020 - 07:30 - 10:45
POA01_0001_2020_MPC - vzdelávanie 9.12.2020 - 117949
Lektori: Mgr. Jana Medvecová
Miesto: https://moodle.mpc-edu.sk - Online učebňa

09.12.2020 - 08:00 - 13:00
NRA01_0009_2020_MPC - vzdelávanie 9.12.2020 - 117704
Lektori: PaedDr. Anna Vrábľová, PhD.
Miesto: https://moodle.mpc-edu.sk - Online učebňa

09.12.2020 - 08:00 - 10:30
POA01_0007_2020_MPC - vzdelávanie 9.12.2020 - 117566
Lektori: PaedDr. Zuzana Madarasová
Miesto: https://moodle.mpc-edu.sk - Online učebňa

09.12.2020 - 08:30 - 11:00
KEA04_0001_2020_MPC - vzdelávanie 9.12.2020 - 117106
Lektori: Mgr. Ľubica Korečková
Miesto: https://moodle.mpc-edu.sk - Online učebňa

09.12.2020 - 08:30 - 13:45
BBA01_0001_2020_MPC - vzdelávanie 9.12.2020 - 117998
Lektori: Mgr. Adriana Kvetková, Mgr. Ing. Marián Valent, PhD.
Miesto: https://moodle.mpc-edu.sk - Online učebňa

09.12.2020 - 08:30 - 13:45
TTA03_0001_2020_MPC - vzdelávanie 9.12.2020 - 116706
Lektori: PaedDr. Štefan Dragúň
Miesto: https://moodle.mpc-edu.sk - Online učebňa

09.12.2020 - 09:00 - 13:00
Tvorba portfólia pedagóga ZUŠ - výber dokladov a argumentácia
Lektori: Ing. arch. Edita Pavúrová, PhD.

09.12.2020 - 12:00 - 14:30
KEA04_0001_2020_MPC - vzdelávanie 9.12.2020 - 117107
Lektori: Mgr. Ľubica Korečková
Miesto: https://moodle.mpc-edu.sk - Online učebňa

09.12.2020 - 13:00 - 15:15
Profesijný štandard a atestačné portfólio MOV
Lektori: Ing. Miloš Škatulár

09.12.2020 - 13:30 - 15:00
Projektové vyučovanie v geografii
Lektori: PaedDr. Alica Dragulová, PhD., Mgr. Galina Čajková

09.12.2020 - 14:00 - 16:30
Využívanie pracovných listov ako aktivizujúcej pomôcky na vyučovacích hodinách SJL a DEJ
Lektori: PhDr. PaedDr. Slávka Džačovská, PhD., MBA

09.12.2020 - 14:00 - 15:00
Fórum pre učiteľov 2. stupňa ZŠ
Lektori: Mgr. Eva Suchožová

09.12.2020 - 14:00 - 15:30
Čitateľská gramotnosť a metakognitívne stratégie
Lektori: PhDr. Ingrid Nosková, PhD.

09.12.2020 - 14:30 - 16:00
Rozvoj čítania s porozumením v primárnom vzdelávaní
Lektori: PaedDr. Oľga Nestorová

09.12.2020 - 14:30 - 16:00
Využitie aktivít a online nástrojov na podporu mnohopočetných inteligencií žiakov
Lektori: Ing. Zuzana Tkáčová, Ing. Paed. IGIP, PaedDr. Monika Popluhárová

10.12.2020 - 08:00 - 11:15
POA01_0001_2020_MPC - vzdelávanie 10.12.2020 - 117951
Lektori: Mgr. Jana Medvecová
Miesto: https://moodle.mpc-edu.sk - Online učebňa

10.12.2020 - 08:00 - 13:15
BA01_2_2020_PIV2_NPT - vzdelávanie 10.12.2020 - 118010
Lektori: RNDr. Erika Fryková, Mgr. Dagmar Čtvrtníčková
Miesto: https://moodle.mpc-edu.sk - Online učebňa

10.12.2020 - 08:00 - 10:30
POA01_0007_2020_MPC - vzdelávanie 10.12.2020 - 117569
Lektori: PaedDr. Zuzana Madarasová
Miesto: https://moodle.mpc-edu.sk - Online učebňa

10.12.2020 - 08:30 - 15:00
BBA01_0010_2020_MPC - vzdelávanie 10.12.2020 - 118252
Lektori: Ing. Vladimír Laššák, PhD.
Miesto: https://moodle.mpc-edu.sk - Online učebňa