POA01_0011_2020_MPC - vzdelávanie 8.12.2020 - 117554

Položky programu:

PaedDr. Zuzana Madarasová 2 hod. (90 min.)
2. Vyhľadávanie, výber a prijímanie nových zamestnancov, predpoklady výkonu pedagogickej a odbornej činnosti a ich vplyv na uzatvorenie pracovného pomeru, adaptácia nových zamestnancov a adaptačné vzdelávanie začínajúceho pedagogického zamestnanca alebo o
PaedDr. Zuzana Madarasová 1 hod. (45 min.)
3. Skončenie pracovného pomeru.