Problémové správanie detí a žiakov - predchádzanie šikanovaniu

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=700
Pracovisko MPC: 
Trenčín
Lektor: 
PaedDr. Dagmar Koštrnová
Mgr. Andrea Makišová
Začiatok podujatia: 
piatok, 4. december 2020 - 13:00
Koniec podujatia: 
piatok, 22. január 2021 - 14:00
Počet hodín: 
4
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
15
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Odborný seminár je zameraný na aktuálne problémy týkajúce sa rozvoja profesijných kompetencií pedagogických zamestnancov v oblasti prevencie, eliminácie a riešenia problémového správania detí a žiakov s akcentom na šikanovanie v školskom prostredí.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Cieľom odborného seminára je aktualizovať a rozšíriť profesijné kompetencie pedagogických zamestnancov v oblasti prevencie, eliminácie a riešenia problémového správania detí a žiakov s akcentom na šikanovanie v školskom prostredí.

Profesijná kompetencia: 
"2.3 Realizovať výchovno-vzdelávací proces "
Kategória PZ: 
pedagogický asistent
učiteľ
vychovávateľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
Karierový stupeň: 
všetky
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

- problémové správanie - šikanovanie

- príčiny, príznaky šikanovania,

- štádiá vývoja šikanovania,

- aktivity, techniky a metódy na odhaľovanie a elimináciu šikanovania v školskom prostredí. 

 

Poznámka: 
Vzdelávanie je určené aj pre učiteľov špeciálnych základných škôl.

Prihlásiť sa na podujatie môže iba registrovaný a prihlásený používateľ