KEA02_0001_2020_MPC - vzdelávanie 7.12.2020 - 117100

Položky programu:

PhDr. Maroš Dvorský 2 hod. (90 min.)
3.4 Školský marketing