KEA01_0010_2020_MPC - vzdelávanie 4.12.2020 - 117222

Položky programu:

PaedDr. Alica Dragulová, PhD. 1 hod. (45 min.)
4.1. Prezentácia riešení dištančnej úlohy č. 1, časť 1
PaedDr. Alica Dragulová, PhD. 3 hod. (135 min.)
5. Tvorba projektu rozvoja školy, školského zariadenia, vykonateľnosť projektu a ohrozenia jeho realizácie