Učíme sa hosapodáriť

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Forma podujatia: 
prezenčne
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
Trenčín, Pod Sokolicami 14 (učebňa P8)
Pracovisko MPC: 
Trenčín
Lektor: 
Ing. Miroslava Jakubeková
Začiatok podujatia: 
štvrtok, 3. december 2020 - 9:00
Koniec podujatia: 
štvrtok, 3. december 2020 - 12:15
Počet hodín: 
4
Maximálny počet miest: 
20
Obsadený počet miest: 
2
Počet voľných miest: 
18
Tematické zameranie: 

Odborný seminár je zameraný na využívanie metód a foriem rozvoja finančnej gramotnosti  v mimoškolskom prostredí v spojení s reálnou praxou jedincov a domácností.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

2.3 Realizovať výchovno-vzdelávacie činnosti, rozvíjanie finančnej gramotnosti

Profesijná kompetencia: 
Plánovať a projektovať vzdelávací proces
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ strednej školy
Karierový stupeň: 
všetky
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 
  • Hospodárne a nehospodárne.
  • Plánovanie financií..
  • Hospodárenie jedinca a rodiny.

 

Poznámka: 
Počas vzdelávania budú dodržané všetky opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky súvisiace s ohrozením verejného zdravia.

Prihlásiť sa na podujatie môže iba registrovaný a prihlásený používateľ