BA01_5_2020_PIV2_NPT - vzdelávanie 4.12.2020 - 117250

Položky programu:

Mgr. Teťana Ustohalová 2 hod. (90 min.)
Inkluzívny model vzdelávania. Budovanie hodnotového rámca inkluzívneho vzdelávania. Analýza kultúry (klímy, postojov a vzťahov) školy/školského zariadenia na úrovni triedy/skupiny, nástroje na meranie klímy, postojov a vzťahov
PaedDr. Dagmar Koštrnová 2 hod. (90 min.)
Inkluzívny model vzdelávania. Budovanie hodnotového rámca inkluzívneho vzdelávania. Analýza kultúry (klímy, postojov a vzťahov) školy/školského zariadenia na úrovni triedy/skupiny, nástroje na meranie klímy, postojov a vzťahov