Vzdelávania realizované od 1.9. do 31.12.2020

Zobrazujem 481 - 510 z celkového počtu 609 podujatí.

Vzdelávacie podujatia iba pre pozvaných účastníkov

Napr., 25.07.2024
Napr., 25.07.2024
odporúčame zadať názov mesta
30.11.2020 - 08:30 - 13:45
BA01_3_2020_PIV2_NPT - vzdelávanie 30.11.2020 - 117553
Lektori: PaedDr. Mária Onušková, PaedDr. Anna Šurinová
Miesto: https://moodle.mpc-edu.sk - Online učebňa

30.11.2020 - 08:30 - 13:45
BBA03_0001_2020_MPC - vzdelávanie 30.11.2020 - 117350
Lektori: Mgr. Dana Váňová, Mgr. Ing. Marián Valent, PhD.
Miesto: https://moodle.mpc-edu.sk - Online učebňa

30.11.2020 - 12:00 - 14:15
Podpora sluchového vnímania žiakov so ŠVVP - fórum školských špeciálnych pedagógov
Lektori: Mgr. Teťana Ustohalová

30.11.2020 - 13:00 - 14:00
Učme sa hravo
Lektori: PaedDr. Dagmar Koštrnová, Mgr. Andrea Makišová

30.11.2020 - 13:30 - 14:30
Syndróm vyhorenia učiteľov a vybrané arteterapeutické metódy na jeho eliminovanie
Lektori: PhDr. Darina Gogolová, PhD.

01.12.2020 - 08:00 - 13:15
TNA03_0001_2020_MPC - vzdelávanie 1.12.2020 - 116145
Lektori: JUDr. Ivana Salinková
Miesto: https://moodle.mpc-edu.sk - Online učebňa

01.12.2020 - 08:00 - 13:15
TTA01_0001_2020_MPC - vzdelávanie 1.12.2020 - 115301
Lektori: PaedDr. Anna Vrábľová, PhD.
Miesto: https://moodle.mpc-edu.sk - Online učebňa

01.12.2020 - 08:30 - 11:30
Aplikačné úlohy zamerané na podporu čitateľskej gramotnosti detí v ŠKD
Lektori: PaedDr. Monika Gregušová

01.12.2020 - 08:30 - 12:45
BAA01_0010_2020_MPC - vzdelávanie 1.12.2020 - 117266
Lektori: PhDr. Darina Gogolová, PhD., RNDr. Ľuboslava Ferčíková
Miesto: https://moodle.mpc-edu.sk - Online učebňa

01.12.2020 - 12:45 - 18:00
KNA01_0011_2020_MPC - vzdelávanie 1.12.2020 - 115349
Lektori: Mgr. Monika Kosárová

01.12.2020 - 14:00 - 15:30
Tvorba úloh na podporu samostatného učenia sa z textu
Lektori: Mgr. Dagmar Čtvrtníčková

01.12.2020 - 14:00 - 16:30
Podpora rozvíjania funkčnej gramotnosti v nadväznosti na emocionálnu a čitateľskú gramotnosť
Lektori: PhDr. PaedDr. Slávka Džačovská, PhD., MBA

02.12.2020 - 08:00 - 13:15
TTA02_0001_2020_MPC - vzdelávanie 2.12.2020 - 115308
Lektori: Ing. Attila Fodor
Miesto: https://moodle.mpc-edu.sk - Online učebňa

02.12.2020 - 08:30 - 11:45
BAA01_0001_2020_MPC - vzdelávanie 2.12.2020 - 117251
Lektori: RNDr. Ľuboslava Ferčíková
Miesto: https://moodle.mpc-edu.sk - Online učebňa

02.12.2020 - 08:30 - 11:00
POA04_0001_2020_MPC - vzdelávanie 2.12.2020 - 116689
Lektori: Mgr. Jozef Bernát
Miesto: https://moodle.mpc-edu.sk - Online učebňa

02.12.2020 - 08:30 - 11:15
Profesijné štandardy - portfólio - atestácie - fórum učiteľov
Lektori: RNDr. Erika Fryková

02.12.2020 - 08:30 - 11:00
ZAA02_0001_2020_MPC - vzdelávanie 2.12.2020 - 116951
Lektori: RNDr. Mária Vydrová
Miesto: https://moodle.mpc-edu.sk - Online učebňa

02.12.2020 - 12:30 - 15:15
Profesijné štandardy - portfólio - atestácie - fórum učiteľov
Lektori: RNDr. Erika Fryková

02.12.2020 - 13:00 - 14:30
Slovné hodnotenie žiakov – priebežné a záverečné
Lektori: PaedDr. Jana Tomášková, PhD.

02.12.2020 - 13:30 - 15:30
Metodické združenie v pedagogickom riadení materských a základných škôl
Lektori: Mgr. Marek Gaj, PhD.

02.12.2020 - 14:00 - 16:30
Využívanie pracovných listov ako aktivizujúcej pomôcky na vyučovacích hodinách BIO
Lektori: PhDr. PaedDr. Slávka Džačovská, PhD., MBA

02.12.2020 - 15:00 - 15:00
Profesijné štandardy - atestácie - portfólio
Lektori: Mgr. Adriana Kvetková

02.12.2020 - 15:00 - 16:30
Školské prostredie - sociálna a emocionálna gramotnosť
Lektori: Ing. Mgr. Mária Pirkovská

03.12.2020 - 08:00 - 13:15
TNA03_0001_2020_MPC - vzdelávanie 3.12.2020 - 116146
Lektori: JUDr. Ivana Salinková
Miesto: https://moodle.mpc-edu.sk - Online učebňa

03.12.2020 - 08:00 - 11:15
KEA01_0010_2020_MPC - vzdelávanie 3.12.2020 - 117221
Lektori: PaedDr. Alica Dragulová, PhD.
Miesto: https://moodle.mpc-edu.sk - Online učebňa

03.12.2020 - 08:00 - 13:15
BAA02_0001_2020_MPC - vzdelávanie 3.12.2020 - 115388
Lektori: PaedDr. Anna Vrábľová, PhD.
Miesto: https://moodle.mpc-edu.sk - Online učebňa

03.12.2020 - 08:30 - 13:45
NRA01_0001_2020_MPC - vzdelávanie 3.12.2020 - 117388
Lektori: PaedDr. Štefan Dragúň
Miesto: https://moodle.mpc-edu.sk - Online učebňa

03.12.2020 - 08:30 - 13:45
BBA02_0001_2020_MPC - vzdelávanie 3.12.2020 - 115364
Lektori: Mgr. Ing. Marián Valent, PhD., Mgr. Dana Váňová
Miesto: https://moodle.mpc-edu.sk - Online učebňa

03.12.2020 - 08:30 - 15:30
Výtvarná výchova 2 Figurálny motív
Lektori: Ing. arch. Edita Pavúrová, PhD.