Vzdelávania realizované od 1.9. do 31.12.2020

Zobrazujem 361 - 390 z celkového počtu 609 podujatí.

Vzdelávacie podujatia iba pre pozvaných účastníkov

Napr., 14.06.2024
Napr., 14.06.2024
odporúčame zadať názov mesta
18.11.2020 - 09:00 - 12:00
Internet a sociálne siete pod kontrolou
Lektori: Ing. arch. Edita Pavúrová, PhD.

18.11.2020 - 09:00 - 10:30
Mixed médiá I.
Lektori: Mgr. Szilárd Fecsó

18.11.2020 - 09:00 - 12:00
Postupy implementácie komunikačných tém do vyučovania slovenského jazyka v školách s VJM
Lektori: PaedDr. Zuzana Farkašová

18.11.2020 - 11:30 - 14:00
POA26_1372_2014_PKR_MPC - vzdelávanie 18.11.2020 - 115879
Lektori: PaedDr. Zuzana Madarasová
Miesto: https://moodle.mpc-edu.sk - Online učebňa

18.11.2020 - 12:00 - 14:30
KEA01_0010_2020_MPC - vzdelávanie 18.11.2020 - 115519
Lektori: PaedDr. Tatiana Komanová
Miesto: https://moodle.mpc-edu.sk - Online učebňa

18.11.2020 - 12:45 - 18:00
KNA01_0011_2020_MPC - vzdelávanie 18.11.2020 - 115348
Lektori: Mgr. Monika Kosárová

18.11.2020 - 13:00 - 17:30
Výchova k finančnej a matematickej gramotnosti II
Lektori: Ing. Mgr. Mária Pirkovská

18.11.2020 - 13:30 - 15:30
Aktivity tvorivého písania na vyučovacích hodinách
Lektori: PaedDr. Mária Onušková

18.11.2020 - 13:30 - 15:30
Interpersonálna kooperácia v riadení metodického združenia
Lektori: Mgr. Marek Gaj, PhD.

18.11.2020 - 14:00 - 16:30
Bádateľsky orientované vyučovanie v nadväznosti na prírodovednú gramotnosť
Lektori: PhDr. PaedDr. Slávka Džačovská, PhD., MBA

18.11.2020 - 14:00 - 15:00
Rozvoj školy a školského zariadenia s indexom inklúzie
Lektori: Mgr. Jana Medvecová, Mgr. Marcel Kurty

18.11.2020 - 14:00 - 16:30
Ako čeliť dezinformáciám?
Lektori: Mgr. Šnídl

18.11.2020 - 14:00 - 16:30
Ako spracovať svoje portfólio pre atestačný proces v podmienkach SŠ
Lektori: Mgr. Dana Váňová

18.11.2020 - 14:30 - 16:00
Manažment malých školských projektov pre učiteľov II.
Lektori: Ing. Zuzana Tkáčová, Ing. Paed. IGIP

18.11.2020 - 15:30 - 17:00
Mixed médiá I.
Lektori: Mgr. Szilárd Fecsó

19.11.2020 - 08:00 - 13:15
TNA02_0001_2020_MPC - vzdelávanie 19.11.2020 - 115488
Lektori: JUDr. Ivana Salinková
Miesto: https://moodle.mpc-edu.sk - Online učebňa

19.11.2020 - 08:30 - 12:45
Profesijné štandardy, portfólio, atestácie MŠ
Lektori: PaedDr. Eva Bruteničová

19.11.2020 - 08:30 - 11:45
BAA01_0001_2020_MPC - vzdelávanie 19.11.2020 - 116178
Lektori: RNDr. Ľuboslava Ferčíková
Miesto: https://moodle.mpc-edu.sk - Online učebňa

19.11.2020 - 08:30 - 11:45
KEA01_0010_2020_MPC - vzdelávanie 19.11.2020 - 115524
Lektori: PaedDr. Alica Dragulová, PhD.
Miesto: https://moodle.mpc-edu.sk - Online učebňa

19.11.2020 - 09:00 - 14:00
LMS MOODLE II - ďalšie možnosti tvorby a správy elektronického kurzu
Lektori: RNDr. Jana Hnatová, PhD., Ing. Drahoslav Knapík

19.11.2020 - 09:00 - 13:00
Východiskové podnety pre rozvoj čítania s porozumením, činnosti, mentálne stratégie súvisiace s porozumením textu.
Lektori: Mgr. Mária Pappová, PhDr. Ingrid Nosková, PhD.

19.11.2020 - 09:30 - 11:30
Profesijné štandardy, portfólio, atestácie MŠ
Lektori: PaedDr. Eva Bruteničová

19.11.2020 - 13:00 - 14:30
Portfólio dieťaťa ako nástroj formatívneho hodnotenia dieťaťa v materskej škole
Lektori: PaedDr. Eva Pupíková, PhD.

19.11.2020 - 13:00 - 16:30
Nové kurikulum
Lektori: ThDr. Tibor Reimer, PhD.

19.11.2020 - 13:00 - 15:30
Využitie mediálnych obsahov vo vzdelávacom procese materskej školy
Lektori: PaedDr. Adriana Gondová

19.11.2020 - 14:00 - 15:30
Digitálne technológie vo vyučovaní TŠV
Lektori: PaedDr. Monika Popluhárová, Ing. Zuzana Tkáčová, Ing. Paed. IGIP, Mgr. Zuzana Bebčáková, PhD.

19.11.2020 - 14:00 - 15:30
Rozvoj školy a školského zariadenia s indexom inklúzie
Lektori: Mgr. Jana Medvecová, Mgr. Marcel Kurty

19.11.2020 - 14:30 - 16:00
Rozvoj čitateľskej gramotnosti žiakov na primárnom stupni vzdelávania
Lektori: PaedDr. Monika Gregušová