Vzdelávania realizované od 1.9. do 31.12.2020

Zobrazujem 391 - 420 z celkového počtu 609 podujatí.

Vzdelávacie podujatia iba pre pozvaných účastníkov

Napr., 24.06.2024
Napr., 24.06.2024
odporúčame zadať názov mesta
19.11.2020 - 15:00 - 17:30
Výchova k finančnej a matematickej gramotnosti II
Lektori: Ing. Mgr. Mária Pirkovská

20.11.2020 - 07:30 - 10:00
POA23_1372_2014_PKR_MPC - vzdelávanie 20.11.2020 - 110811
Lektori: PaedDr. Ľubomír Verbovanec, PhD., MBA
Miesto: https://moodle.mpc-edu.sk - Online učebňa

20.11.2020 - 08:30 - 11:45
KEA01_0010_2020_MPC - vzdelávanie 20.11.2020 - 115526
Lektori: PaedDr. Alica Dragulová, PhD.
Miesto: https://moodle.mpc-edu.sk - Online učebňa

20.11.2020 - 11:00 - 13:45
POA23_1372_2014_PKR_MPC - vzdelávanie 20.11.2020 - 115377
Lektori: PaedDr. Ľubomír Verbovanec, PhD., MBA
Miesto: https://moodle.mpc-edu.sk - Online učebňa

23.11.2020 - 08:00 - 10:30
ZAA01_0001_2020_MPC - vzdelávanie 23.11.2020 - 115652
Lektori: Mgr. Emília Petrovská
Miesto: https://moodle.mpc-edu.sk - Online učebňa

23.11.2020 - 08:00 - 13:15
NRA01_07_2020_PIV3_NPT - vzdelávanie 23.11.2020 - 116936
Lektori: PaedDr. Eva Pupíková, PhD., PaedDr. Mária Šnídlová
Miesto: https://moodle.mpc-edu.sk - Online učebňa

23.11.2020 - 08:00 - 13:15
TNA02_0001_2020_MPC - vzdelávanie 23.11.2020 - 115489
Lektori: Ing. Gabriela Petrušková
Miesto: https://moodle.mpc-edu.sk - Online učebňa

23.11.2020 - 08:00 - 11:15
POA01_0001_2020_MPC - vzdelávanie 23.11.2020 - 116645
Lektori: PhDr. Jarmila Verbovská
Miesto: https://moodle.mpc-edu.sk - Online učebňa

23.11.2020 - 13:00 - 14:00
Učme sa hravo
Lektori: PaedDr. Dagmar Koštrnová, Mgr. Andrea Makišová

23.11.2020 - 13:00 - 15:00
Vzdelávanie žiakov z MRK počas Covid 19
Lektori: PaedDr. Elena Cinová

23.11.2020 - 15:00 - 16:30
Školské prostredie - sociálna a emocionálna gramotnosť
Lektori: Ing. Mgr. Mária Pirkovská

23.11.2020 - 15:30 - 17:00
Možnosti interpretácie výtvarného diela v materskej škole
Lektori: Mgr. Szilárd Fecsó

24.11.2020 - 08:00 - 10:30
ZAA01_0001_2020_MPC - vzdelávanie 24.11.2020 - 115654
Lektori: Mgr. Emília Petrovská
Miesto: https://moodle.mpc-edu.sk - Online učebňa

24.11.2020 - 08:00 - 11:15
POA26_1372_2014_PKR_MPC - vzdelávanie 24.11.2020 - 112988
Lektori: PaedDr. Ľubomír Verbovanec, PhD., MBA
Miesto: https://moodle.mpc-edu.sk - Online učebňa

24.11.2020 - 08:00 - 12:00
Profesijné štandardy-Portfólio- Atestácie (MŠ)
Lektori: PaedDr. Jana Paleschová

24.11.2020 - 08:30 - 11:30
Aplikačné úlohy zamerané na podporu čitateľskej gramotnosti detí v ŠKD
Lektori: PaedDr. Monika Gregušová

24.11.2020 - 08:30 - 11:00
KEA01_0009_2020_MPC - vzdelávanie 24.11.2020 - 114862
Lektori: PaedDr. Alica Dragulová, PhD.
Miesto: https://moodle.mpc-edu.sk - Online učebňa

24.11.2020 - 08:30 - 12:00
Práca s textom na hodinách prírodovedných predmetov
Lektori: RNDr. Erika Fryková

24.11.2020 - 09:00 - 10:30
Možnosti interpretácie výtvarného diela v materskej škole
Lektori: Mgr. Szilárd Fecsó

24.11.2020 - 09:30 - 11:30
Profesijné štandardy, portfólio, atestácie MŠ
Lektori: PaedDr. Eva Bruteničová

24.11.2020 - 12:00 - 14:30
KEA01_0009_2020_MPC - vzdelávanie 24.11.2020 - 114863
Lektori: PaedDr. Alica Dragulová, PhD.
Miesto: https://moodle.mpc-edu.sk - Online učebňa

24.11.2020 - 12:30 - 15:45
POA26_1372_2014_PKR_MPC - vzdelávanie 24.11.2020 - 115880
Lektori: PaedDr. Ľubomír Verbovanec, PhD., MBA
Miesto: https://moodle.mpc-edu.sk - Online učebňa

24.11.2020 - 12:45 - 18:00
KNA02_0001_2020_MPC - vzdelávanie 24.11.2020 - 114277
Lektori: Ing. Attila Fodor

24.11.2020 - 13:00 - 14:30
Ľudské práva vo vyučovaní so zameraním na problematiku extrémizmu
Lektori: Mgr. Nina Szabová, PaedDr. Jana Tomášková, PhD.

24.11.2020 - 13:00 - 14:30
Rozvoj podnikateľských zručností
Lektori: Ing. Miloš Škatulár

24.11.2020 - 13:30 - 15:30
Artefiletika
Lektori: Mgr. Slávka Gécová

24.11.2020 - 14:00 - 15:30
Tradičné netradične a netradičné tradične
Lektori: PaedDr. Ján Husár, PhD.

24.11.2020 - 14:00 - 15:00
Podpora kritického myslenia u žiakov zo SZP
Lektori: PaedDr. Viera Šándorová