KEA02_0001_2020_MPC - vzdelávanie 7.12.2020 - 117102

Položky programu:

PaedDr. Tatiana Komanová 2 hod. (90 min.)
3.4 Školský marketing